Sivuston kokonaisuudistuksessa on selkeytetty sivuston rakennetta, laajennettu sisältöä ja modernisoitu ulkoasua.

Tiedotteiden lisäksi etusivulla olevat viikoittain vaihtuvat uutiset pitävät ajan tasalla ministeriössä meneillään olevista asioista. Nyt sivuilla kerrotaan esimerkiksi digitelevisiotilanteesta ja uudesta Matka.fi-palvelusta.

Kattavat yhteystiedot ja laaja henkilöhakemisto helpottavat ministeriössä asiointia. Ministeriön englanninkielisistä julkaisuista löytyy sähköiset versiot verkkosivuilta.

Uuden sivuston pääosiot ovat Ajankohtaista, Liikennetietoa, Viestintätietoa, Ministeriön esittely sekä Henkilöt ja asiointi. Tällä jaottelulla sivusto palvelee sekä meneillään olevista ajankohtaisista asioista kiinnostuneita kävijöitä että erityisesti liikenteen tai viestinnän asioihin keskittyneitä kansalaisia, toimittajia, yrityksiä ja yhteisöjä.

Ministeriön uudistettu suomenkielinen sivusto avattiin keväällä 2004, ruotsinkielinen sivusto keväällä 2005. Saksan-, ranskan- ja venäjänkieliset sivustot uudistetaan syksyn aikana.