Flowmanille toimitus on ensimmäinen merkittävä järjestelmätoimitus. Tähän mennessä Flowman on tullut tunnetuksi maailman ensimmäisestä internetissä toimivasta graafisen alan työnkulkupalvelustaan. Palvelua käyttävät painot ja kustantajat pohjoismaissa, mm. Sanoma Osakeyhtiön lehtipainot.

“Olemme kuluvan vuoden aikana laajentaneet liiketoimintamalliamme myös järjestelmätoimituksiin, joka mahdollistaa asiakkaille Flowman palvelun ytimenä toimivan tietojärjestelmän hankkimisen itselleen. Pidämme tätä tärkeänä päänavauksena näille uusille markkinoille. Oma tietojärjestelmä on erityisesti sovelias yrityksille, joilla on useampia omia painoja ja lehtiä joiden tuotantoprossille tarvitaan keskitettyä hallintaa ja valvontaa”, Flowman Oyn:n toimitusjohtaja Petri Karjalainen kertoo.

Flowman Oy kehittää ja markkinoi ratkaisuja graafisen tuotantoprosessin automatisoimiseksi. Sanoma Data Oy on Sanoma Osakeyhtiön omistama, mediayhtiöille ICT-palveluita tarjoava liiketoimintayksikkö.