Talentumin kustannustoiminta järjestäytyy toimialakohtaiseen organisaatioon, joka tulee voimaan 29.8.2005. Toimialakohtainen organisaatio muodostuu neljästä toimialasta Talous, Juridiikka, Teollisuus ja IT, Terveys, joiden asiakkaille Talentum tuottaa lehtiä, kirjoja, online-palveluita sekä koulutusta ja tapahtumia. Organisaatio mahdollistaa saman toimialan asiantuntemuksen ja tiedon hyödyntämisen kustannustoiminnassa yli perinteisten organisaatiorajojen.

Toimialakohtaisella organisaatiolla Talentumin kustannustoiminta saa entistä paremmat edellytykset nopeuttaa liiketoiminnan kasvua tulevaisuudessa.

Muutoksen yhteydessä tehdään seuraavat nimitykset:

Liiketoimintayksikön Talous vt. yksikönjohtajaksi on nimitetty valtiotieteen maisteri, päätoimittaja Pekka Seppänen (44), joka vastaa myös yksikön tuottamasta sisällöstä. Pekka Seppänen toimii edelleen myös Talouselämä-lehden päätoimittajana.

Liiketoimintayksikön Juridiikka yksikönjohtajaksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Jarmo Rosenberg (43). Hän on tätä ennen työskennellyt Talentum Media Oy:ssä kustannusjohtajana.

Liiketoimintayksikön Teollisuus ja IT yksikönjohtajaksi on nimitetty insinööri, MBA Petri Karjalainen (39). Hän on tätä ennen työskennellyt Talentum Oyj:ssä teknologiajohtajana. Yksikön sisältöjohtajana jatkaa kauppatieteiden maisteri Hannu Ollikainen (49).

Liiketoimintayksikön Terveys yksikönjohtajaksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Jarmo Rosenberg, joka vastaa myös Juridiikka-liiketoimintayksiköstä.

Liiketoimintayksiköiden johtajat raportoivat toimitusjohtaja Harri Roschierille. Päätoimittajat raportoivat kukin oman toimialansa liiketoimintayksikönjohtajalle.

Samassa yhteydessä diplomi-insinööri, eMBA Seppo Summanen (50) on nimitetty Talentum-konsernissa johtajaksi, vastuualueenaan premedia ja tv-sisällöntuotanto. Hän on konsernin johtoryhmän sekä johtajiston jäsen, ja raportoi toimitusjohtaja Harri Roschierille.