Suomalaiset ovat innokkaita radiomusiikin kuuntelijoita ja
musiikkitallenteiden ostajia. Suomalaisista 62 prosenttia pitää itselleen sopivaa musiikkia erittäin tärkeänä ominaisuutena radiossa ja 35 prosenttia äänitallenteiden ostajista tekee musiikin ostopäätöksiä radiosoiton perusteella. Tämä käy ilmi tuoreesta YLE Kuuntelijatyytyväisyys 2005 -tutkimuksesta, Yleisradio tiedottaa.

Tutkimus osoittaa, että kuuntelijoilla on eniten odotuksia juuri radiossa soivan musiikin suhteen. Mitä nuoremmasta ikäluokasta on kyse, sitä tärkeämpää soitettu musiikki on. Musiikin jälkeen tärkeintä radiossa on uutis- ja ajankohtaistarjonnan luotettavuus ja ajantasaisuus. Niitä arvostaa erittäin paljon yli 50 prosenttia suomalaisista.

YLE Kuuntelijatyytyväisyys 2005 -tutkimuksessa kysyttiin myös
äänitallenteiden ostopäätöksistä ja -motiiveista. Suomalaisista noin kolmannes (32 %) ei ostanut yhtään tallennetta viimeisten 12 kuukauden aikana, runsas kolmannes (36 %) osti 1-5 tallennetta ja noin viidennes (21%) hankki 5-10 tallennetta. Vain noin 10 % suomalaisista osti musiikkia vielä tätä enemmän.

Tutkimuksessa kysyttiin myös äänitallenteita hankkineiden ostomotiiveja.Tulokset osoittavat, että radiolla on suuri merkitys tallenteen valinnassa, vaikka ostajan oma musiikkimaku nouseekin tärkeimmäksi tekijäksi. Vastaajista 66 prosenttia ilmoitti hankkineensa tallenteen siksi, että piti artistin musiikista. Peräti 35 prosenttia päätyi levynostoon, koska oli tullut sinuiksi kappaleen kanssa radiosoiton kautta. Noin viidennes vastaajista ilmoitti ostopäätöksen motiiviksi mainoksen tallenteesta. Saman verran ostopäätöksiin vaikuttivat myös artistin konsertti-, festivaali- tai tv-esiintymiset ja musiikin liittyminen johonkin tiettyyn tilanteeseen arjessa.

YLE Kuuntelijatyytyväisyys -tutkimus toteutetaan vuosittain
puhelinhaastatteluna. Vastaajia oli 6613 ja he edustivat yli 15-vuotiaita suomalaisia. Kenttätyön toteutti keväällä 2005 Taloustutkimus Oy.