YLE Uutiset toimii YLE24:n toimituksessa Pasilassa ja palvelee sekä suomen- että ruotsinkielisiä uutistoimituksia. YLE Uutiset koostuu aluksi nykyisestä online-toimituksesta ja YLE Uutisten tämän hetkisestä kolmesta toimittajasta. Toimituksen tehtävänä on käydä läpi uutistoimintaan saapuva posti, pitää yllä yhteistä kalenteria sekä tarjota ja tuottaa sähkeitä eri lähetyksiin sekä omiin julkaisukanaviin tekstitelevisioon, internetiin ja mobiilijakeluihin.

Erikoistoimitusten ja maakuntaradioiden tehtävänä on puolestaan tarjota uutisia omien välineidensä lisäksi YLE Uutisiin, jonka kautta ne leviävät kaikkien yhtiössä uutistyötä tekevien nähtäville.

Koko uutishankinnan uudistamisen tavoitteena on tehostaa uutisvalvontaa ja vähentää päällekkäistyötä. Tästä on jo saatu hyviä esimerkkejä kesän aikana varhaisaamuista, kun radiouutisten, aamutelevision ja ruotsinkielisen uutistoiminnan päälliköt ovat käyneet aiheita läpi ja sopineet työnjaosta. Näin on esimerkiksi vältetty päällekkäissoittoja haastateltaville.

YLE Uutisten yhteistyön edetessä syksyn aikana toimitukset sopivat perusuutisen nopeasta tuottamisvastuusta myös muille toimituksille ja syventävät yhteistyötä myös juttujen tekemisessä sekä materiaalin hankinnassa. Julkaisuvastuu eli uutislähetysten sisältövastuu on YLEssä on tarkoitus pitää jatkossakin hajautettuina monipuolisuuden ja välinekohtaisen käsittelytavan varmistamiseksi.