Ville Vilén
Ville Vilén

Radio Suomi lisää maakunnallista ja alueellista uutistarjontaa. YLEn kaikki 20 maakuntaradiota jatkavat toimintaansa.

YLE kertoo, että maakuntaradioiden tuotantotapaa ja tehtäväkuvia yhtenäistetään ja päivittäistuotannossa siirrytään aikaisempaa tuottajakeskeisempään työskentelyyn. Radio Suomen musiikkiprofiilia kehitetään nykyistä kotimaisempaan suuntaan mm. lisäämällä kotimaisen iskelmämusiikin osuutta.