Sanomille ET-lehti on ollut rahasampo jo vuosia. ET on ilmestynyt 18 kertaa vuodessa, ja sen kestotilausmaksu on edullinen, vain 77 euroa vuodessa. Sillä on oman ilmoituksensa mukaan 881.000 lukijaa, joista kolmeneljäsosaa on naisia. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan lukijoista puolet on edelleen työelämässä. Lukijoilla on myös varallisuutta, sillä yli 50.000 euroa vuodessa ansaitsevia on viidennes.

Yli 50-vuotiaita suomalaisia oli kymmenen vuotta sitten 30,5 prosenttia väestöstä. Nyt heidän osuutensa on jo 36,5 prosenttia, vuonna 2020 peräti 42,5 prosenttia, joka tarkoittaa yli kahta miljoonaa ihmistä. Viva! tavoittelee yli 45-vuotiaiden kohderyhmää, Yhtyneet kertoo tiedotteessaan.

Viva!:n lähestymiskulma juttuihin on henkilökeskeinen. Viva! ei kerro sormi pystyssä miten pitäisi elää, vaan kuvailee miten ihmiset elävät ja minkälaisia valintoja he tekevät tai joutuvat tekemään. Perusajatus on yksilöllisyys, oli kyse sitten esimerkiksi pienyrittäjän vaiheista tai matka-jutuista, joissa vältetään massaturismia ja korostetaan teema- ja omatoimi-matkoja.

Jutut tehdään usein reportaasin muotoon. Esimerkiksi terveys-jutuissa voidaan seurata potilasta ennen leikkausta, leikkauksessa ja siitä toipuessa. Ei kerrota vain kliinistä asiatietoa, vaan tärkeistä asioista ihmisen kautta.

Terveys, hyvinvointi, ruoka, liikunta ja ns. hyötytieto muodostavat aihe-alueina lehden rungon.

Viva! ilmestyy tänä vuonna kaksi kertaa, 1.11. ja 1.12.
Ensi vuonna lehti ilmestyy kerran kuussa.

Lehden päätoimittaja on Jouni Flinkkilä, toimituspäällikkönä aloittaa Kari Kallonen ja toimitussihteerinä Veli-Matti Jusi.

Graafisesta ilmeestä AD:na vastaa Tuija Tarkiainen. Toimittajina aloittavat Arja Talonen ja Heljä Tuoriniemi. Lehti sijoittuu julkaisuyksikkö ykköseen, jonka valikoima näin laajentuu vauvasta vaariin. Yksikön julkaisujohtaja on Alexander Lindholm.