Navigaren taustalla ovat kaksi perinteistä venealan järjestöä, joiden aktiiviset jäsenkunnat muodostavat levikin perustan. Suomen Veneilyliitto ry:llä (perustettu 1938) on noin 26 000 jäsentä. Suomen Purjehtijaliitto ry:n (perustettu 1906) jäsenmäärä on noin 32 000.

Navigare-lehteä täydentää 40 jaksona vuodessa esitettävä Navigare tv-sarja, jonka jaksoilla on 100-150 000 katsojaa. Mediaperheeseen kuuluu lisäksi uudistuva Navigare.fi -verkkopalvelu, josta löytyy jatkossa merkittävä osa lehden sisällöstä.

Navigaren kohderyhmänä ovat suomalaiset veneenomistajat, heidän perheensä ja muut vesillä liikkumisesta kiinnostuneet. Lehden sisältöä tullaan laajentamaan myös veden äärellä tapahtuvaan aktiiviseen elämäntapaan liittyvillä uusilla osastoilla.

Suomessa ilmestyvien venealan aikauslehtien yhteenlaskettu levikki on tällä hetkellä hiukan runsaat 100 000 kappaletta. Navigare on 50 % markkinaosuudellaan oman kategoriansa markkinajohtaja. Navigare-lehden vahvaa asemaa täydentävät lisäksi Navigare-mediaperheen sähköiset mediat.