Kauppalehti Onlinen mediamyynti kasvoi toisella neljänneksellä 26 prosenttia. Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa.

Alma Media -konsernin liikevoitto (ilman Broadcasting-divisioonaa ja siitä saatua 324,5 milj. euron myyntivoittoa) oli toisella vuosineljänneksellä 9,4 milj. euroa eli 12,8 % liikevaihdosta (10,5 milj. euroa ja 14,5 % vuonna 2004). Huhti-kesäkuun liikevoitto sisältää kertaluonteisia tuottoja 1,2 milj. euroa ja
kertaluonteisia kuluja 1,4 milj. euroa. Konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 73,5 milj. euroa.

Tulossa ilmaisjakelulehtiä ja kansainvälisiä nettipalveluita

Yhtiö uskoo sanomalehtimainonnan kasvavan edellisvuodesta.
Alma Median strategiana on tiivis ketjutoiminta kotimaassa ja hallittu laajentuminen valituilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön perusliiketoiminta ankkuroituu maksullisten lehtien ympärille, mutta niiden palvelutarjontaa täydennetään ilmaisjakelulehdillä sekä internetin kautta tarjottavilla sähköisillä palveluilla.

Alma Median tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan kotimaisista sanomalehdistä.

Alma Mediassa internetpalvelut nähdään kasvavana ja hyvin printtimediaa tukevana ydinliiketoiminta-alueena, jolla on mahdollisuus kansainväliseen toimintaan yli kielirajojen. Tällä liiketoiminta-alueella Alma Media käynnisti toisella
vuosineljänneksellä kiinteistöjen internetmarkkinapaikan Latviassa ja Kauppalehti allekirjoitti TietoEnatorin kanssa sopimuksen liiketoiminnan laajentumisesta tältä ostettavilla online- ja suoramarkkinointitoiminnoilla.

Alma Median liiketoiminnan pääpaino on lähitulevaisuudessakin Suomessa. Yhtiö on aloittanut kartoituksen mahdollisuuksistaan laajentua myös Suomen ulkopuolelle ydinosaamisalueillaan eli lähinnä sanomalehtien kustantamisessa ja internetin markkinapaikoissa. Kartoitukselle on varattu aikaa noin vuosi, joten asiaan liittyvä päätöksiä voidaan odottaa vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla, yhtiö kertoo.

Broadcasting-liiketoiminnan divestoinnin seurauksena yhtiöllä ei ole lainkaan nettovelkaa taseessaan. Tämän ansiosta Alma Medialla on vakaata kassavirtaa tuottavana yhtiönä rahoitusreservejä yritysostoihin sekä pääoman palautukseen omistajille. Pääoman palautukset ovat mahdollisia kuitenkin vasta vuonna 2006, kun sidottua omaa pääomaa on teknisesti mahdollista palauttaa.