Tupakkamainonnan kielto tulee 31. heinäkuuta voimaan koko EU:n alueella. Tupakkamainonta kielletään painetuissa
tiedotusvälineissä, radiossa ja Internetissä. Lisäksi siinä kielletään
rajatylittävien kulttuuri- ja urheilutapahtumien tupakkasponsorointi. Suomessa direktiivi ei aiheuta muutoksia, koska tupakkamainonnan kieltävät lait ovat jo voimassa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät direktiivin vuonna 2003. Useimmat EU-maat ovat jo hyväksyneet tarvittavat lait tai ovat parhaillaan hyväksymässä niitä, mutta ei ole varmaa, että kaikki tekevät niin 31. heinäkuuta mennessä, todetaan EU-komission tiedotteessa.

Maailmanpankin tutkimuksen mukaan mainontakiellot voivat vähentää tupakointia jopa seitsemällä prosentilla. Äskettäin EU sai päätökseen Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan puiteyleissopimuksen ratifioinnin. Sopimuksen yhtenä
tavoitteena on tupakkamainonnan ja -sponsoroinnin kieltäminen
maailmanlaajuisesti. EU:ssa kuolee vuosittain noin 650 000 ihmistä tupakointiin liittyviin sairauksiin, joten pienenkin tupakoinnin vähenemisen ansiosta voi säästyä tuhansia ihmishenkiä.

Tupakkamainontaa koskevaa vuoden 2003 direktiiviä sovelletaan ainoastaan rajatylittävään mainontaan ja sponsorointiin. Mainonta
elokuvateattereissa ja mainostauluissa tai kauppatavarassa
(esim. tuhkakupeissa tai aurinkovarjoissa) ei siten kuulu direktiivin soveltamisalaan. Siihen ei myöskään kuulu tupakkasponsorointi yksinomaan paikallisissa tapahtumissa, joihin osallistujat tulevat vain yhden jäsenvaltion alueelta.

Tupakkamainonta televisiossa on ollut kiellettyä EU:ssa 1990-luvun alkupuolelta asti, ja sitä säännellään televisio ilman
rajoja -direktiivillä.Vuoden 2003 direktiivi annettiin käyttäen EU:n toimivaltaa sisämarkkinoiden sääntelemiseksi. 1990-luvulla tupakkamainontaa ja -sponsorointia koskevista erilaisista kansallisista säännöistä oli muodostumassa este niitä sisältävien tuotteiden ja palvelujen vapaalle liikkuvuudelle. Vuonna 1998 EU yritti ratkaista ongelman antamalla direktiivin, jolla kiellettiin kaikenlainen tupakkamainonta ja -sponsorointi.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi kyseisen direktiivin vuonna 2001 toteamalla, että täyskielto ylitti EU:n toimivaltuudet. Tuomioistuin totesi kuitenkin, että EU voi oikeutetusti ottaa käyttöön rajallisemman tupakkamainontaa ja -sponsorointia koskevan kiellon. Vuoden 2003 direktiivissä pitäydytään tiukasti niissä rajoissa, jotka tuomioistuin asetti vuoden 2001 tuomiossaan.