Joni Soilan kanssa on sovittu, että hän jatkaa muissa tehtävissä A-lehdet Oy:n palveluksessa.

A-lehdet Oy ei kommentoi syytettä tai sen sisältöä, sillä syyte on henkilökohtainen eikä liity Soilan toimintaan A-lehdet Oy:ssä.

Julkaisujohtaja Matti Saari on nimitetty toistaiseksi Katson vastaavaksi päätoimittajaksi.