Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään nykyisen viestintälainsäädännön soveltuvuutta mobiilipalveluiden välittämiseen tässä uudessa lähetysverkossa. Työryhmän on mm. tarkoitus valmistella tarvittavat lainmuutokset ohjelmien välittämiseen. Ryhmän ehdotuksia odotetaan vuoden loppuun mennessä.

Suomi on tällaisen mobiilitelevisioverkon käyttöönotossa edelläkävijä. Mobiilipalveluiden käyttöön tarvittava päätelaite toimii myös normaalina matkapuhelimena.

Työryhmän puheenjohtaja
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, liikenne- ja viestintäministeriö

Työryhmän jäsenet
viestintäneuvos Antti Kohtala, liikenne- ja viestintäministeriö
televisiotoimialan johtaja Olli-Pekka Heinonen, Yleisradio Oy
johtaja Jorma Miettinen, MTV Oy
teknologiajohtaja Pekka Jaakola, SWelcom Oy
varatoimitusjohtaja Sirpa Ojala, Digita Oy
johtaja Pekka Rauhala, TeliaSonera Finland Oyj
teknologiajohtaja Kirsi Valtari, Elisa Oyj
Senior Manager Markus Lindqvist, Nokia Oyj
neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (työryhmän sihteeri)