Progress Software on valinnut makkinointiviestintänsä toteuttajaksi helsinkiläisen Soprano Communications Oy:n.
Vuonna 1991 Suomessa toimintansa aloittanut Progress Software on noussut mm. saksalaisen SAP:n haastajaksi etenkin pk-sektorilla.

Kumppanivetoisen mallin mukaisesti kumppaniyritykset myyvät Progress Softwaren kehitystyökaluilla kehitettyjä toimialakohtaisia sekä toimialariippumattomia liiketoimintasovelluksia. Suomessa yhtiöllä on jo yli 2 000 asiakasta.

Tutkimusten mukaan erityisesti suuryritysten ylin johto ei osaa erottaa Progress Softwaren yrityskuvaa kilpailijoista muun muassa kumppanivetoisen myyntimallin takia.

“Painopistealueeksi on valittu tunnettuuden nosto erityisesti yritysten ylimmässä johdossa. Reilut 40 kotimaista kumppaniamme ovat aiemmin julkistaneet omissa nimissään uudet asiakkuudet. Näissä Progress Software on jäänyt varjoon, vaikka Progressin teknologia on kumppaneille tärkeää. Viestinnän yhteistyökumppaniksi Soprano valittiin toimialaosaamisen ja näkemyksellisyyden perusteella”, sanoo Progress Software Oy:n toimitusjohtaja Jörgen Jansson.

”Markkinointi ja brändi tulee Progress Software Oy:lle yhä tärkeämmäksi. Tavoitteenamme on olla halutuin toimittajakumppani, jonka osaamista, tuotteita ja logiikkaa käytetään parhaiden liiketoimintasovellusten tuottamisessa. Myöhemmin syksyllä 2005 on odotettavissa uutisia kumppaniverkostomme laajentumisesta”, Jansson jatkaa.

Maailmanlaajuisesti toimiva Progress Software [NASDAQ:PRGS] on ohjelmistotyökalujen toimittaja, joka pyrkii edistämään liiketoimintasovellusten kehittämistä, jakelua, integrointia ja hallinnointia. Tuotevalikoima kattaa muun muassa sovelluskehitystyökalut ja -palvelimet sekä tietokannat.

Bedfordissa, Yhdysvalloissa pääkonttoriaan pitävä Progress Software on perustettu vuonna 1981. Konsernissa on neljä liiketoimintayksikköä: Progress-tietokantateknologiaa kehittävä Progress Company, integraatioteknologiaan keskittyvä Sonic Software, replikointiteknologiaa toimittava PeerDirect ja ajuriteknologiaan keskittyvä DataDirect. Tuotteita käyttää jo maailmanlaajuisesti noin 10 000 organisaatiota yli 100 maassa. Reilut 70 prosenttia Fortune 100 -listan yrityksistä hyödyntää Progress-ratkaisuja. Henkilöstöä on maailmanlaajuisesti 1 500.

Suomessa Progress Software aloitti toimintansa vuonna 1991. Espoossa sijaitsevan yhtiön palveluksessa on 15 ohjelmistotyökalujen kehittämisen ja myynnin ammattilaista. Liikevaihto Suomessa ylitti viisi miljoonaa euroa vuonna 2004.