Vapo Oy yhdenmukaistaa ja lisää myös kuluttajille näkyvää mainontaansa ja valitsi mainostoimistokilpailun kautta kumppanikseen BBDO Helsingin. BBDO Helsinki ja Vapo ovat tehneet yhteistyötä yrityskuvan tasolla kolme vuotta. Mm. Vapon liikemerkki ja yritysilme on suunniteltu jo BBDO:ssa.

Valtioenemmistöinen Vapo Oy on johtava bioenergian sekä merkittävä sähkön ja lämmön tuottaja. Noin 1800 henkilöä työllistävän Vapo-konsernin tutuimpia kuluttajatuotteita ovat pelletit, multa ja erilaiset turvetuotteet. Vapo Oy myy myös sähköä valtakunnallisesti ja lämpöä yli 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

-Tavoitteet ovat haasteelliset ja siksi markkinointiviestintää suunnittelemaan ja toteuttamaan haettiin kokenutta ja osaavaa toimistoa, sanoo Vapon viestintäjohtaja Reijo Vatanen.

Vapo lähestyy kuluttajia

Kolmen vuoden toimenpidesuunnitelmassa BBDO Helsingin kanssa on tavoitteena tehdä Vapo kuluttajille tutuksi kiinnostavana energia- ja ympäristöosaajana. Yrityksen portfolio on täynnä innovatiivisia tuotteita, kuten paikalliset ja uusiutuvat biopolttoaineet sekä Kuivaniemen tuulipuistossa tuotettava tuulisähkö.

-Vaposta voi kertoa todellista ilosanomaa kuluttajille. Seurantatutkimukset osoittavat, että kuluttajien käsitykset Vaposta muuttuvat erittäin positiivisiksi, kun he kuulevat, mitä kaikkea tämä Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja oikein tekee, sanoo projektijohtaja Lea von Fieandt BBDO Helsingistä.

Laajentuneen yhteistyön myötä Vapo Oy kasvaa yhdeksi BBDO Helsingin suurimmista asiakkaista. Uusi sopimus BBDO Helsingin kanssa kattaa Vapo Oy:öön kuuluvan Vapo Energian (biopolttoaineiden ja ympäristöturpeiden tuotanto), Vapo Voiman (lämmön ja sähkön tuotanto) sekä Vapo Biotechin (ympäristöliiketoiminta).

BBDO Helsingin asiakkaita ovat myös mm. Eila Kaisla, Hartwall/Pepsico, Henkel Norden, HKL, Isover Saint Gobain, Liikenneturva, Masterfoods, Meira, Paperinkeräys, TietoEnator, Wrigley.