Viestintätoimistojen osaaminen keskeisillä toiminta-alueillaan on viestintätoimistojen asiakkaiden mukaan kasvussa. Vaikka toimistojen osaamista arvostetaan, niiden aloitteellisuudessa katsotaan olevan kehittämisen varaa, kertoo Viestintätoimistojen liiton jäsenyrityksilleen teettämä toimialan yritysten asiakastyytyväisyyttä selvittänyt tutkimus.

Viestintäpalvelumarkkinoiden kasvu jatkuu. Lähes kolmannes vastanneista markkinointiviestintäpalvelujen ostajista ilmoitti kasvattavansa viestintätoimistobudjettiaan tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna. Vain 5 prosenttia ilmoitti pienentävänsä budjettia. Aiemmin tehdyn toimistojen omiin näkemyksiin perustuvan barometrin antamat tulokset olivat samansuuntaisia.

Viestintätoimistojen asiakkailtaan ja yrityksen muuten tuntevilta saama arvosana asteikolla oli keskimäärin 7,61. Luku oli samalla tasolla kuin edellisvuonna (7,58). Arvosanojen keskiarvot vaihtelivat tutkimukseen osallistuneiden toimistojen sisällä 8,41 ja 6,98 välillä. Järjestöasiakkaat arvioivat toimistoja muita myönteisemmin. Viestintätoimistobudjetin kasvaminen näytti johtavan kriittisyyden lisääntymiseen toimistoja arvioitaessa.

Mediaviestintä tärkein palvelu

Käytetyimmät palvelut ovat mediaviestintä, konsultointi sekä julkaisujen suunnittelu ja tuotanto, joita kaikkia oli hankkinut yli puolet vastanneista yrityksistä. Verkkoviestinnän palveluita ilmoitti hankkineensa 29 % vastanneista. Tutkimus- ja koulutuspalvelujen merkitys on edellisiin selvästi vähäisempi.

Mediaviestintä on peruspalvelu, jota ostavat kaikki viestintätoimistojen asiakkaat. Tutkimus- ja koulutuspalvelujen ja jossain määrin myös julkaisu- ja konsultointipalvelujen ostajina painottuvat suuremmat, yli 60.000 euron viestintätoimistobudjetilla toimivat yritykset. Sen sijaan verkkoviestinnän ostajat puolestaan ovat tyypillisemmin pienemmän viestintätoimistobudjetin omaavia yrityksiä.

Viestintätoimistojen osaamisen arvioidaan edelliseen tutkimukseen lisääntyneen erityisesti viestinnän konsultoinnin ja mediaviestinnän alueilla.

Toimistojen tärkeimpinä ominaisuuksina pidetään kykyä saavuttaa asiakkaalle julkisuutta, mediantuntemusta, viestintästrategiatyön osaamista ja julkaisujen suunnitteluun ja toimittamiseen liittyvää osaamista. Huolimatta verkkoviestintäpalvelujen vielä varsin vähäisestä käytöstä verkkoviestinnän suunnittelu ja yhteydet ja verkkoviestintäratkaisujen käytettävyyteen liittyvä osaaminen arvioidaan myös varsin tärkeäksi.

Toimistojen toimintatapoja arvioitaessa (asteikko 1-5) yhteistyökyky (4,31), yhteyshenkilö pysyvyys (4,27) ja aikataulujen pitävyys (4,22) saivat korkeimmat arvosanat. Sen sijaan toimistojen aloitteellisuus asiakassuhteessa arvioitiin muita osioita alemmaksi (3,70).

Viestintätoimistojen liiton jäsenyritysten asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin verkkotutkimuksena ja sen toteutti Target Interactive Oy. Kyselyyn vastasi 400 yritysten yleisjohtoon, viestintä- ja markkinointijohtoon sekä asiantuntijoihin lukeutuvaa henkilöä. Tutkimuksessa oli arvioitavana 38 viestintätoimistoa.