Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vastaa tällä hetkellä ainoana eläkeyhtiönä LEL:n (lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain) ja TaEL:n (taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain) mukaisesta eläketurvasta. Tilanne muuttuu kuitenkin vuoden 2007 alusta. Tällöin astuu voimaan uusi työntekijäin eläkelaki TyEL, ja nykyiset yksityissektorin eläkelait TEL, LEL ja TaEL kumotaan. Silloin myös Eterasta tulee kaikkien alojen eläkevakuuttaja ja se siirtyy kilpailuun asiakkaista yhdessä nykyisten TEL-yhtiöiden kanssa.

Tutkimusten mukaan asiakkaat eivät näe työeläkeyhtiöiden yrityskuvan ja niiden palvelutarjonnan välillä suuria eroavuuksia. Tämä tarjoaa Eteralle sekä toiminnallisia että viestinnällisiä mahdollisuuksia.

Uudessa tilanteessa Etera haluaa saada myös markkinointiviestintäänsä uudenlaista asiakasnäkökulmaa, uutta ilmettä ja erottuvuutta lähestyvää kilpailua ajatellen. Tämän työn suunnittelijaksi ja toteuttajaksi Etera on valinnut mainostoimisto Dynamon.

Alkuvaiheessa työhön kuuluu mm. markkinatilanteen analysointi, yrityksen positioinnin kirkastaminen ja brändilupauksen kiteyttäminen. Jatkossa nämä päätökset heijastuvat niin Eteran käytännön toimintaan kuin kaikkeen markkinointiviestintään. Dynamo Identityn Ilmo Valtonen vastaa samanaikaisesti Eteran visuaalisen yritysilmeen päivittämisestä. Mediatoimistoksi Etera on valinnut Happi Mindsharen.

Tiimikuvassa vasemmalta oikealle:
Riitta Heinonen, viestintäpäällikkö, Etera
Jere Saulivaara, AD, Dynamo
Kaisa Pakarinen, markkinointiassistentti, Etera
Anna Heinsalmi, markkinointisuunnittelija, Etera
Piia Kallio, markkinointiviestinnän suunnittelija, Etera
Ilmo Valtonen, creative director, Dynamo Identity
Reijo Taajaranta, copywriter, Dynamo
Juha Ahonen, projektijohtaja, Dynamo

Uuden linjan ja ilmeen mukaista mainontaa on luvassa tulevana syksynä.

Eteran brändityöryhmään ovat kuuluneet mm. varatoimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, markkinointisuunnittelija Anna Heinsalmi ja markkinointiviestinnän suunnittelija Piia Kallio. Mainostoimisto Dynamon Etera-työryhmässä ovat mukana projektijohtaja Juha Ahonen, strateginen suunnittelija Kati Nurminen, art director Jere Saulivaara ja copywriter Reijo Taajaranta.