Pertti Lappalainen
Pertti Lappalainen

Valtamedia ja perinteinen politiikka ovat vihdoin kohdanneet
vastavoimia, väittää yhteiskuntatieteiden tohtori Pertti Lappalainen uudessa SoPhi-kirjassa Verkolla valtaa.

-Verkko muuttaa kiihtyvällä rytmillä perinteisiä hierarkkisia valtarakennelmia mediassa ja politiikassa. Esimerkiksi blogeiksi kutsuttujen nettipäiväkirjojen yleistyminen merkitsee tiedonvälityksen vallankumousta. Verkossa kommunikaatioaktivistit luovat vaihtoehtoisia julkisuuksia, Lappalainen kiteyttää.

Teoksessa eritellään sitä, miten Internet-verkko on muuttanut ja voi vielä muuttaa poliittista toimintaa. Verkko tarjoaa aivan uusia
mahdollisuuksia kansalaisten omaehtoiselle toiminnalle, sillä se on
tila, jossa kaikki verkkotaitoiset ihmiset voivat saada näkemyksensä julki. Verkkoa hyödyntävät etenkin erilaiset kansalaisliikkeet, jotka pyrkivät haastamaan valtavirran median näkemyksiä. Kansalaisverkkohankkeiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa kansalaisten toimintaa kuten julkaisu- ja ilmaisumahdollisuuksia.

-Kun kesällä 2002 Sonerasta julkaistua paljastuskirjaa yritettiin
poistaa verkosta, se ilmestyi yhä uudestaan eri osoitteissa,
Lappalainen havainnollistaa.

Haktivistit valtaavat verkkosivuja

Verkossa toimijat tuottavat vastatietoa ylhäältä levitetylle
‘viralliselle totuudelle’. Hallituksilla ei enää ole monopolia kerätä ja
hallinnoida suuria tietomääriä, vaan verkosta on tullut vaihtoehtoinen tiedonjakelukanava. Jos informaatiota rajoitetaan jossakin kansallisvaltiossa, se voidaan julkaista globaalissa kybertilassa. Tshetshenian itsenäisyystaistelun verkkosivustoista käyty ulkopoliittinen kiista on esimerkki uudenlaisesta valtakamppailusta.

-Toinen esimerkki on haktivismi, joka on yksi verkossa esiintyvä
uudenlainen protestoinnin muoto. Haktivistit järjestävät online-
valtauksia, pilaavat web-sivuja ja suorittavat virtuaalisia valtauksia sekä käyvät kybersotaa, kun se liittyy valtiotason aseelliseen konfliktiin. Lisäksi paikalliset asukkaat voivat käyttää verkkoa omien kokemusten levittämiseen esimerkiksi ympäristömyrkkyjen vaikutuksista haastaakseen tieteisuskovaisten asiantuntijoiden päätelmiä, Lappalainen
kuvaa.

Verkon avulla kansalaiset voivat kommunikoida nopeasti ja saada väen liikkeelle tärkeäksi kokemansa asian puolesta. Maantiede ei enää rajoita ruohonjuuritason ryhmien verkottumista, sillä verkon avulla ne pystyvät kommunikoimaan vaivattomasti vertaistensa kanssa kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. Näin verkko heikentää perinteisiä kansallisvaltioiden välisiä raja-aitoja ja edistää vaihtoehtoista kansalaislähtöistä globalisaatiota.