Työryhmän lakimuutokset ovat tarpeen erityisesti kansalaisoikeuksien, kouluopetuksen ja opettajakoulutuksen kohdalla. Laki- ja asetusmuutoksilla tulee korjata esimerkiksi mediakoulutukseen liittyviä pätevyysongelmia sekä oppimateriaaliin liittyviä tekijänoikeusongelmia, työryhmä sanoo.

Raportin ovat allekirjoittanneet Sirkku Kotilainen Jyväskylän yliopistosta ja Sara Sintonen Helsingin yliopistosta. Raportin ovat teettäneet hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma ja tietoyhteiskuntaohjelma.

Selvitys osoittaa, että maassamme on laaja kirjo mediakasvatusalan toimijoita. Koulun ohella mediakasvatus on ottanut paikkansa niin nuorisotyössä, kirjastoalalla kuin varhaiskasvatuksessakin. Mediakasvatusta suunnataan lähinnä lapsille ja nuorille. Heille opetetaan esimerkiksi tiedotus- ja viestintävälineiden käyttöä, erilaisten viestien kriittistä tulkintaa sekä ilmaisutaitoja.