Alma Media ryhtyi reippaasti laajentamaan e-bisneksiään, kun MTV3 katosi Ruotsiin. Yhtiö ostaa TietoEnator Oyj:n ePortti-liiketoiminnan. Lisäksi Kauppalehti-ryhmä perustaa TietoEnatorin kanssa suoramarkkinointiin keskittyvän yhteisyrityksen Tieto Enator 121 Oy:n.

ePortti-liiketoiminnan kauppahinta on 3,5 milj. euroa ja yhteisyritysosuuden 3,3 milj. euroa. Henkilöstöä siirtyy TietoEnatorista Alma Median palvelukseen 12 ja yhteisyrityksen palvelukseen 61. Sopimukset astuvat voimaan kilpailuviranomaisen hyväksynnän jälkeen.

ePortti yhdistetään Kauppalehti Onlineen ja suoramarkkinointiyksiköstä muodostetaan Kauppalehti-ryhmään yhteisyritys, TietoEnator 121 Oy (one-to-one), josta Kauppalehden omistus on 49 % ja TietoEnator Oyj:n 51 %. Kauppa kasvattaa Kauppalehti-ryhmän liikevaihtoa lähes 10 %. Sekä ePortin että 121 Oy:n kannattavuuden arvioidaan kehittyvän suotuisasti kuluvana vuonna. Kauppalehti-ryhmän (BIGin) liikevaihto vuonna 2004 oli 49,1 milj. euroa ja liikevoittotaso 11,0 %.

Kauppalehti-ryhmän johtaja Juha Blomsterin mukaan online-tietopalvelu sekä suoramarkkinointi ovat kasvavia toimialoja. Yhdistämällä Kauppalehti Online ja ePortti muodostuu Suomen johtava b-to-b:n online-palvelu. Lisäksi Kauppalehti-ryhmä pystyy tehokkaasti hyödyntämään Alma Median muita lehtiä sekä internetsivustojen suuria kävijämääriä palveluiden markkinoinnissa.

Suoramarkkinointi on uusi kanava Kauppalehti-ryhmän tarjontaan ja se tarjoaa median kuluttajille kohdistettavaan markkinointiin. Kauppalehdellä on optio lunastaa TietoEnatorin omistus yhtiöstä onnistuneen joint venture -vaiheen jälkeen. Blomsterin mukaan tavoitteena on, että 121 Oy:stä tulee vuoden kuluttua Kauppalehden tytäryhtiö.

Ostettuun liiketoimintaan ei sisälly päällekkäisyyksiä Alma Median liiketoimintojen kanssa. Kauppaan ei liity henkilöstön vähentämistarvetta. ePortin palveluksessa on 12 henkilöä, jotka siirtyvät Alma Median palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhteisyrityksen henkilömäärä on 61.

Online-tietopalvelu ePortti kokoaa yhteen yli 20 viranomaisen ja yrityksen tuottamat tiedot ja asiakirjat. Internetpalvelussa on tietoa yrityksistä, henkilöistä, kiinteistöistä, tilastoista ja lainsäädännöstä. Palvelu on suunniteltu yritysten ja julkisen hallinnon käyttöön.

Suoramarkkinointiyhteisyritys laajentaa Alma Median liiketoiminta-aluetta uudelle, suoramarkkinoinnin alueelle. Osto tukee konsernin strategiaa, jossa haetaan vähäisempää riippuvuutta mediamainonnan kehityksestä.

Suoramarkkinointipalveluyhtiö on erikoistunut tuottamaan kohdennetun ja vuorovaikutteisen markkinoinnin korkean lisäarvon palveluja. Yhtiö on jo syntyessään markkinajohtaja väestö- ja liikennetietojärjestelmistä tuotettavista suoramarkkinointipalveluissa. Sen liikevaihto vuonna 2004
oli 8,6 milj. euroa. Yhtiö tarjoaa suoramarkkinoinnin täyden palvelun konseptin, joka sisältää yritysten ja kuluttajien yhteystiedot, profiilit ja analyysit, kohderyhmäkonsultoinnin, asiakasrekisterin päivitykset, tulostus- ja postituspalvelun sekä asiakaspalautteen hallinnan ja analyysin.

Alma Median Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Ryhmä jakaa talousinformaatiota lehdissä, internetissä, television ja radion välityksellä sekä mobiililaitteisiin. Ryhmään kuuluvat Kauppalehti, Balance Consulting Oy, Baltic News Service ja Lehdentekijät-ryhmä sekä osakkuusyhtiöinä Talentum Oyj (31,1 %) ja Efektor Oy (19,5 %). Kauppalehti Online -sivustolla on alkuvuonna ollut lähes 100 000 eri kävijää viikossa.