YK:n järjestämään maailman tupakattomaan päivään liittyen (31.
toukokuuta) Euroopan komissio on käynnistänyt tupakanvastaisen HELP-kampanjansa seuraavaan vaiheen. Nyt aloitetaan EU:n laajuinen TV-mainoskampanja, jolla kuolemaan johtavasta tupakointitottumuksesta pyritään tekemään epänormaalia.

Tupakat korvataan mainoksissa vihellyspilleillä kolmessa arkipäivän tilanteessa, millä osoitetaan tupakoinnin epänormaalisuus ja sen aiheuttamat ongelmat. Kampanjan
tavoitteena on näyttää, että tupakoinnista riippuvaiset, siihen
taipuvaiset tai sen haittavaikutuksille altistuvat henkilöt voivat
saada apua.

Mainoksissa ei tuomita tupakoijia tai nuoria, vaan niissä keskitytään tupakoinnin naurettavuuteen. Terveys- ja kuluttaja-
asioista vastaava komissaari Markos Kyprianou esitteli lehdistölle
tänään mainokset, jotka ovat osa tupakanvastaista EU-kampanjaa ”HELP: For a Life Without Tobacco” (HELP: Elämä ilman tupakkaa; ks. IP/05/225).

Näiden mainosten lisäksi, joita ryhdytään esittämään EU:n
25 jäsenvaltion TV-asemilla 7. kesäkuuta lähtien, komissaari Markos Kyprianou avasi myös HELP-sivuston ja tiedotti kampanjan edistymisestä. Lisäksi komissio on antanut säädökset sellaisten varoituskuvien käyttöönotosta savukepakkauksissa, joihin kuuluvat valokuvat muun muassa mustista keuhkoista ja keltaisista hampaista (ks. IP/04/1284).

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Markos Kyprianou: ”Useimmat vanhemmista tupakoijista tietävät, että on naurettavaa tuhlata rahaa tottumukseen, joka tappaa heidät. Erityisesti nuoret ovat kuitenkin alttiimpia tupakkateollisuuden aikaan saamaan kierteeseen, ja he voivat tuntea painostusta tupakoinnin aloittamiseen, jotta kaverit pitäisivät heitä ”cooleina”.

Mainoskampanjalla pyritään kääntämään tilanne tupakkateollisuuden vastaiseksi osoittamalla, että tupakointi ei ole ”coolia”, kiehtovaa tai edes normaalia. Kampanjalla tähdätään huumorin avulla tupakoinnin naurettavuuden esiintuomiseen, mutta siinä välitetään myös vakava viesti siitä, että ihmisiä voidaan auttaa elämään ilman tupakkaa.”

Mainoksissa kuvataan teini-ikäistä nuorta, jota kaverit yrittävät
painostaa tupakoinnin aloittamiseen, tupakoivaa aikuista, joka
haluaisi lopettaa, ja tupakoimatonta henkilöä, joka kärsii juhlissa
muiden tupakanpoltosta. Kaikissa kolmessa mainoksessa tupakoijat kuvataan kuitenkin viheltämässä pilliin tupakoinnin sijasta.

Perusteellisten ennakkotestien tulosten mukaan kohderyhmät ymmärsivät hyvin, että vaihdoksen tarkoituksena on osoittaa tupakoinnin naurettavuus.

Mainosten lopussa on viesti avun saatavuudesta, ja niissä informoidaan HELP-kampanjan sivustosta www.help-eu.com. Sivusto sisältää tietoa 20:llä EU:n kielellä tupakoinnin lopettamisesta, aloittamista koskevan painostuksen vastustamisesta ja kussakin 25 EU-maassa toimivasta
organisaatiosta, jotka voivat auttaa näissä ongelmissa.

Mainoksia esitetään kahdessa vaiheessa: lähetykset alkavat 7.
kesäkuuta, ja toiseen vaiheeseen siirrytään syyskuussa. Ennen
lähetysten aloittamista HELP-kampanjakiertue vierailee kaikissa
jäsenvaltioissa.

Varoituskuvat

Komission antama lainsäädäntö merkitsee sitä, että jäsenvaltiot
voivat halutessaan esittää tupakoinnin terveysvaikutuksia koskevat tavanomaiset EU:n varoitukset tupakkatuotteiden pakkauksissa käyttämällä kuvia, joita saa komission kehittämästä tietokannasta. Belgia, Irlanti, Latvia ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa siihen.