Rahoitustarkastus on antanut 24.5.2005 Nokia Oyj:lle julkisen huomautuksen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Ratan mielestä Nokian olisi tullut julkistaa ennakkotiedot odotettua paremmista vuoden 2004 viimeisen vuosineljänneksen aikana toteutuneista liikevaihto- ja tuloskertymistä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun ne tulivat yhtiön tietoon, viimeistään 14.1.2005. Rata katsoo, että Nokian toteutunut tulos ja liikevaihto ylittivät olennaisesti Nokian aikaisemmin antamat ennusteet ja olivat omiaan vaikuttamaan Nokian osakkeen arvoon.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 §:n mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava ja toimitettava asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle tiedoksi kaikki sellaiset päätöksensä sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon.

Nokia on 14.10.2004 julkistetun osavuosikatsauksen yhteydessä antanut vuoden viimeistä neljännestä koskevan ohjeistuksen ja arvioinut, että yhtiön liikevaihto asettuisi 8,4–8,6 miljardiin euroon ja osakekohtainen tulos 0,16–0,18 euroon. Nokia ei julkistanut muita arvioita tai tietoja tuloskehityksestään ennen tilinpäätöstiedotetta 27.1.2005. Nokian vuoden 2004 viimeisen neljänneksen osakekohtainen tulos 0,23 euroa ylitti kuitenkin lähes 30 prosentilla yhtiön aiemmin julkistaman 0,18 euron arvion, ja liikevaihto 9,1 miljardia euroa oli yli 5 % suurempi kuin edellisessä osavuosikatsauksessa esitetty 8,6 miljardin euron arvio.

Päätös ei vielä ole lainvoimainen, vaan Nokialla on oikeus valittaa siitä Helsingin hallinto-oikeuteen. Nokia sai tiedon Rahoitustarkastuksen päätöksestä 24.5.2005, ja valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista

Nokia ei hyväksy Ratan tulkintaa

Sulattelemme nyt Ratan päätöstä. Pohdimme myös sitä, valitammeko asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen valitusajan kuluessa, Nokian viestintäjohtaja Arja Suominen totesi Kauppalehti Onlinelle torstaina aamulla.

Suomisen mukaan Nokiassa odoteltiin Ratalta toisenlaista päätöstä, koska yhtiön tavoitteena on ollut aina antaa sijoittajalle mahdollisimman täsmällistä ja oikea-aikaista tietoa.

-Nokian ja Ratan näkemykset eroavat arvopaperimarkkinalain tulkitsemisesta. Otamme viestinnässämme jatkossa huomioon sen, miten Rata asioita arvioi, sanoi Suominen Kauppalehti Onlinelle.