Tarjouspyyntö lähetettiin kahdeksalle mainostoimistolle, joista seitsemän vastasi omalla ehdotuksellaan. Merenkulkulaitoksen kokoama työryhmä “piti Dynamon ideaa selvästi parhaimpana ja monipuolisimpana.” Lisäksi kampanjan helppoa sovellettavuutta eri tilanteisiin ja medioihin kiitettiin.

Mainostoimisto Dynamon suunnittelema vesiturvallisuuskampanja näkyy medioissa alkukesästä 2006.

Vesiturvallisuuskampanja on Merenkulkulaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen, sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ja Terveyden edistämisen keskuksen yhteiskampanja.

Kampanjan tavoitteena on herättää ja ylläpitää keskustelua vesiturvallisuudesta ja antaa tietoa turvallisesta vesillä liikkumisesta. Keskeinen tavoite on vaikuttaa asenteisiin, jotta ihmiset suhtautuisivat vakavasti vesiturvallisuuteen.

Dynamon työryhmässä ovat mukana art director Ripa Hankaniemi ja copywriterit Markku Uusitalo ja Pasi Janhunen, plannerina toimii Olli Freese ja projektijohtajana Juha Ahonen.