Hannu Syrjänen
Hannu Syrjänen

Syrjäsen mukaan on mieluisaa todeta, että hallituksen nykyisistä neljästä politiikkaohjelmasta pääministeri itse johtaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Se on omiaan antamaan sektorille tarvittavaa painoarvoa.
–Tietoyhteiskuntaohjelman puitteissa on tartuttu erääseen toimialamme kannalta tärkeään asiaan eli tekijänoikeuksien siirtoon työsuhteessa. Jo se, että asia on ollut esillä osoittaa, että halutaan luoda nykyistä laajempi ja kattavampi mahdollisuus hyödyntää sitä suurta sisältöpotentiaalia, jota tiedotusvälineet ja mediat päivittäin tuottavat. Uudistus olisi omiaan edistämään tietoyhteiskuntaa ja varmistamaan työpaikkoja suomalaisissa viestintäyrityksissä, sanoi Syrjänen

–Suomalaisen viestintäalan menestys vaatii maaltamme kilpailukykyä. Ala haluaa omalta osaltaan vastata yhteiskunnan ja maailman muutoksiin ja haasteisiin sekä tarjota kuluttajille mahdollisimman monipuolisia ja kattavia mediapalveluja. Tämä edellyttää määrätietoista toimintaa toimialalta itseltään, mutta se edellyttää myös suotuisia yleisiä toimintaedellytyksiä tilanteessa, missä toimialan kansainvälistyminen etenee ja teknologia mullistaa markkinoita ja luo uusia kilpailuasetelmia, hän totesi.

Kaupallista sananvapautta ei saa rajoittaa

Syrjänen korosti myös mainonnan merkitystä media-alalle.
–Mainonta on media-alan keskeinen tulonlähde. Ilman kehittyneitä ja monipuolisia mainosmarkkinoita suomalaiselle yleisölle ei pystytä tarjoamaan nykyisen kaltaisia kehittyneitä ja monipuolisia mediapalveluja – ei painetussa eikä myöskään sähköisessä muodossa.

–Tämän vuoksi seuraamme yhä suuremmalla huolestuneisuudella, miten monella eri tavalla kaupallista sananvapautta yritetään rajoittaa. Usein vedotaan johonkin sinänsä hyvään ja kannatettavaan yhteiskunnalliseen intressiin – kuten terveysnäkökohtaan. Koskaan ei mainita, että mainonta on markkinatalouden peruselementtejä. Ei myöskään mainita, että mainonta rahoituslähteenä mahdollistaa mediatarjonnan sen nykyisessä laajuudessa koko kansan ulottuville.

Lakien asemesta nojauduttava itsesääntelyyn

–Myös kansalaisten omaa arvostelukykyä tulisi kunnioittaa holhouksensijaan. Media, mainostajat ja mainonnan tekijät ovat tiedostaneet yhteiskunnallisen vastuunsa itsesääntelyjärjestelmän muodossa. Raskaan ja monelta osin joustamattoman lainsäädännön ja viranomaistoiminnan sijaan tulisikin nojautua entistä laajemmin itsesääntelyyn, sanoi puheenjohtaja Syrjänen.

Syrjäsen mukaan viestintätoimialan juuri päättyneessä strategiatyössä asetettiin erääksi tavoitteeksi, että viestintäalan tulee olla aktiivinen,tulevaisuuteen suuntautuva ja houkutteleva toimija Suomen yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.

–Tuotteiden ja palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä. Niiden on
vastattava käyttäjien tarpeisiin ja oltava omaperäisiä. Samalla toimialan kehitystyön tulee olla maailman kärkeä. Koulutuksen ja opetuksen tulee turvata toimialamme yrityksille innovatiivisiä henkilöitä, jotta muutostarpeisiin ja kasvavaan kansainväliseen kilpailuun pystytään vastaamaan totesi Syrjänen.