Viestintätoimistojen kasvavat paineet näkyvät myös laskutusperusteiden muuttumisena. Nyt jo 27 prosenttia toimistoista ilmoittaa veloittavansa pelkästään onnistumisen perusteella. Vuonna 2001 määrä oli vain 16 prosenttia. Myös siirtyminen tuntilaskutukseen päiväveloituksesta kasvaa. Liitto kysyi vuoden tulosnäkymistä 182 toimistolta.

Tänä vuonna 51 prosenttia toimistoista arvelee liikevaihdon kasvavan hieman viime vuodesta. Vain 19 prosenttia otaksuu liikevaihdon vähenevän. Paranevat näkymät eivät kuitenkaan lisää merkittävästi työvoiman kysyntää alalla, koska vain kolmannes aikoo palkata uusia työntekijöitä. DPRG:n (Saksan viestintätoimistojen liitto) presidentti Jürgen Pitzer arvioi, että tilanne heijastaa koko maan talouden varovaista tilannetta, jossa halutaan nyt välttää riskejä. Hänen mukaansa PR-ala on tulossa uusjärjestelyjen kohteeksi.