Viestintäneuvos Ismo Kosonen
Viestintäneuvos Ismo Kosonen

Liiton mukaan Kosonen on vaikuttanut media-asioihin ministeriössä 1980-luvun lopusta alkaen eri tehtävissä, vuodesta 1998 viestintäneuvoksena ja syyskuusta 2001 mediayksikön päällikkönä. Hän on Suomen edustajana Euroopan Neuvoston viestintäasioiden komiteassa ja EU:n joukkoviestintäasioita käsittelevissä työryhmissä ja komiteoissa.

Ismo Kosonen on keskeinen henkilö aikakauslehtialan toimintaedellytysten kehittämisessä, erityisesti viestintälainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä. Lisäksi hän on käynnistänyt ja vetänyt ministeriön monia joukkoviestintää koskevia tutkimushankkeita, joista useat ovat koskeneet aikakauslehtialaa. Näistä mainittakoon Liiketaloudellisen tutkimuslaitoksen tekemä Suomalaisten viestintäyritysten kilpailukyky-tutkimus ja Turun kauppakorkeakoulun
tekemä Aikakauslehdet ja uusi teknologia -tutkimus.

Aikakauslehtien liiton mielestä Kososen tinkimätön halu saada uudella tutkimustiedolla valaistusta aikakauslehtialan tämän hetken ja tulevaisuuden kehitykseen on ollut alamme kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Viestintäneuvos Kosonen on 25. palkinnon saaja. Aikakauslehtien Liiton J.V.Snellman-palkinnon ovat aikaisemmin saaneet:

-presidentti Urho Kekkonen 1981

-professori Ilmari Turja 1982

-päätoimittaja Rauno Toivonen 1983

-professori Matti Kuusi 1984

-päätoimittaja Mikko Pohtola 1985

-toimitusjohtaja Max Jakobsson 1986

-apulaisprofessori Seikko Eskola 1987

-kirjailija Paavo Haavikko 1988

-eduskunnan puhemies Kalevi Sorsa 1989

-kansliapäällikkö Jaakko Numminen 1990

-päätoimittaja Rauno Larsio 1991

-rouva Tellervo Koivisto 1992

-kustantaja Kirsti Lyytikäinen 1993

-toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi 1994

-varatoimitusjohtaja Jukka Tarkka 1995

-eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen 1996

-kirjailija Juha Siltanen 1997

-opetusministeri Olli-Pekka Heinonen 1998

-päätoimittaja Anja Tuomi 1999

-pääjohtaja Asko Saviaho 2000

-arkkiatri Risto Pelkonen 2001

-Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman 2002

-pääministeri Paavo Lipponen 2003

-kouluneuvos Kirsti Mäkinen 2004