Holmes korostaa erityisesti Edelmanin terveydenhoitosektorin vakaata kasvua Euroopassa.

Edelman on lähentynyt toiminnassaan mainontaa ostamalla mm. kuluttajamainontaan erikoistunen Jackie Cooper PR -toimiston ja USA:ssa Strategy One-toimiston.
“Nyt on megatrendinä, että mainonta ja tiedotus tulevat toistensa kylkeen. Asiakkaat haluavat näitä palveluja yhdessä. Edelman on liittänyt toimintaansa mainontaa ja Eviassa mainontaan tulevat viestintäpalvelut yhä selvemmin mukaan”, Elina Lahtinen kertoo.

Edelman on maailman suurin yksityisessä omistuksessa oleva viestintätoimistoketju, jonka palveluksessa työskentelee 1900 työntekijää. Yhtiöllä on yhteensä 41 toimistoa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa sekä 39 kumppanuustoimistoa. Suomen kumppanuustoimistossa Eviassa työskentelee viestintäyksikässä 12 henkilöä. Koko Evian henkilökuntamäärä on lähes sata.