Sanomalehtien merkittävänä haasteena jatkossa on se, miten kykenemme parantamaan ydinosaamistamme luotettavan
ja objektiivisen sisällön tuottajina, sanoi Sanomalehtien Liiton puheenjohtaja Taisto Riski liiton kevätkokouksessa Turussa. Riski totesi, että sanomalehtien on pidettävä kiinni riippumattomuudesta ja sananvapaudesta ja samalla kansantajuistettava, konkretisoitava ja tehtävä ymmärrettäviksi ja mielenkiintoisiksi kaikki julkaisemamme tarinat.

Painettuun viestintään tulee Riskin mielestä jatkossa entistä enemmän yhdistää myös muita jakelukanavia, joita erityisesti nuoret median käyttäjät suosivat, mobiili ja verkkojulkaisut parhaimpina esimerkkeinä. Taisto Riski toimii oululaisen sanomalehti Kalevan toimitusjohtajana.

Myöskään ns. kaupunkilehtien kustantaminen ei liene kustantajien
keskuudessa enää rangaistava teko, vaan kaupunkilehdilläkin on olemisen jaelämisen oikeutuksensa ja ne täyttävät jonkin osan median käyttäjän päivittäisessä elämässä, hän sanoi.

Sanomalehdistä 40 prosenttia kasvatti levikkiään viime vuonna

-Levikintarkastuksen julkistamat luvut viime vuodelta osoittavat sen, että sanomalehti kuuluu edelleen suomalaisten arkipäivään. Sanomalehdistä 40 prosenttia pystyi kasvattamaan viime vuonna levikkiään. Myös sanomalehdistön kokonaislevikki koheni pitkän tasaisen kauden jälkeen edellisvuodesta 0,2 prosentilla, Riski sanoi.

-Samoin sanomalehtien lukijamäärät pysyivät viime vuoden aikana tehdyn Kansallisen mediatutkimuksen mukaan edelleen korkealla tasolla. Suomalaisista 86 prosenttia lukee yhtä tai useampaa sanomalehteä ja tuoreimman Valtakunnallisen nuorisotutkimuksen mukaan 12-20 -vuotiaista nuoristakin yli 80 prosenttia kuuluu sanomalehtien lukijoiden joukkoon, totesi Riski.

Riskin mukaan tilattava, maksullinen sanomalehti on pitänyt pintansa, vaikka viime vuoden aikana julkisuuteen nousi liikehdintää mm. ilmaisjakelu- ja kaupunkilehtikentässä. Suomalaiset uskovat edelleen omaan sanomalehteensä, eli voimistuneessa informaatio- ja mediatulvassa sanomalehden merkittävyys ja luotettavuus ovat yhä valttia.

Sanomalehtien osuus mainoskakusta 49 prosenttia

-Viime vuosi oli menestyksekäs myös markkinointiviestinnän saralla. Mediamainontaan käytettiin kokonaisuudessaan 1,1 miljardia euroa eli 6,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sanomalehdet ottivat tästä ns. pienestä mainoskakusta edelleen suurimman osan eli 49 prosenttia ja niiden mainoseurojen kasvu edellisvuodesta oli 5,7 prosenttia, totesi Riski.