Oppaan on koonnut Iso-Britannian johtavat ympäristöalaa tutkivat tiedemiehet. He ovat laatineet vastaukset kahteentoista yleisimpään harhakäsitykseen kasvihuoneilmiön vähättelystä. Heidän mielestään merkittävä lähde on amerikkalaisten öljy-yhtiöiden PR-toiminta, jolla on saatu liikkeelle ääriryhmiä torjumaan tiedemaailman tuloksia. Ääriryhmät jopa väittävät kasvihuoneilmiön olevan hyväksi ihmiskunnalle, vaikka tilanne on aivan päinvastoin, oppaan kirjoittajat toteavat.

Opas on lähetetty yli sadalle maan johtavalle lehdelle. Saatekirjeen on allekirjoittanut akatemian varapresidentti Sir David Wallace.

Tiedeakatemian (The Royal Society) opas on ladattavissa osoitteessa: www.royalsoc.ac.uk/climateguide.