GREY on Suomen suurin markkinoinnin ja markkinointiviestinnän yritysryhmä. Uudistusten jälkeen ryhmän kaikilla toimistoilla on jatkossa oma selkeä erikoistumisalueensa, ja toimistot täydentävät toistensa palveluja. Asiakkaat saavat kaikki markkinoinnin, markkinointiviestinnän ja viestinnän palvelut saman ryhmän sisältä. Jokaisen toimiston tavoite on olla omalla erikoistumisalueellaan maan parhaiden toimijoiden joukossa.

GREY uskoo viestinnän kasvuun

”Muutokset ovat osa palvelu- ja kansainvälistymisstrategiaamme. GREY-ryhmä uskoo viestinnän roolin voimakkaaseen vahvistumiseen markkinoinnin kentässä, ja nyt tehtyjen järjestelyjen myötä saamme ryhmäämme vahvaa viestintäosaamista. Perfectolla on tarjota asiakkaillemme ainutlaatuista osaamista brändilupausten lunastamiseksi”, Mirjami Mäkinen GREY-ryhmästä sanoo.

Perfecto on liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jossa työskentelee kymmenen henkilöä. Yhtiön perustehtävänä on kiteyttää asiakkaidensa liiketoiminnan kannalta olennaisimmat asiat ja viestiä niistä tuloksellisesti. Käytännössä työ on mm. myyntiviestinnän tehostamista, strategialähtöisiä tutkimuksia, myynti- ja viestintävalmennuksia sekä sisäisen viestinnän konsultointia.

”Tilaisuus liittyä strategisesta osaamisestaan tunnettuun mainos- ja markkinointitoimistoryhmään oli mahdollisuus, josta ei voinut kieltäytyä. Perfecto keskittyy jatkossakin asiakkaidensa myynnin lisäämiseen ja toiminnan tehostamiseen viestinnän keinoin. Autamme yritysjohtoa mm tärkeimpien päätösten kirkastamisessa ja jalkauttamisessa”, partneri Heikki Kankaanpää Perfectosta määrittelee.

Perfecto on perustettu viime marraskuussa. Yhtiön perustajilla on monipuolinen kokemus viestinnän alalta. Edellisen 10 vuoden aikana he rakensivat Suomen menestyksekkäimmän viestintätoimiston, joka teki vaikuttavaa viestintää kansainvälisille brändeille ja suomalaisille suuryrityksille.

Ari Iskanius GCI:n toimitusjohtajaksi

GCI:n viestintäpalvelut irrotetaan mainostoimisto G2 Helsingistä itsenäiseksi toimistoksi 1.5.2005 alkaen. GCI:n uudeksi toimitusjohtajaksi on kutsuttu Ari Iskanius, joka on aiemmin toiminut mm. IIR Finlandin ja XRSolutionin toimitusjohtajana. Iskaniuksen vahvuus viestintäkentällä liittyy erityisesti asiakkuusstrategioihin ja niiden viestintään.

”GCI:llä on valtavasti potentiaalia. Se on osa Grey Global Groupin vahvaa kansainvälistä toimistoketjua. Erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa ketjulla on maiden parhaat viestintätoimistot, ja tähän asemaan GCI haluaa nousta Suomessakin. Asiakkaamme saavat GCI:stä kaikki viestintätoimistopalvelut, jotka toteutamme tiiviissä yhteistyössä Perfecton ja GREY-ryhmän kanssa.

Yhtiön tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä GCI työllistää kymmenen viestintäkonsulttia.