Alma Median vertailukelpoinen liikevoitto oli 11 % ja vertailukelpoinen liike­vaihto oli 4 % edellisen vuoden ensimmäistä neljännestä suurempi. Raportoitu liikevoitto oli 8,2 (8,7) milj. euroa. Raportoitua liikevoittoa heikensivät toi­mialajärjestelyyn ja toimitusjohtajan vaihtumiseen liittyvät yhteensä noin 1,5 milj. euron kertaluonteiset kulut. Broadcasting-divisioonan divestointi on eden­nyt tammikuussa julkistetun suunnitelman mukaisesti. Koko vuoden vertailukelpoi­sen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan ennen edellisvuodesta.

Alpressin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mutta liikevoitto kasvoi 5,6 % 7,5 milj. euroon. Alpressin liikevoittoprosentti oli 14,9 %.

Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 7,1 % ja liikevoitto vii­sinkertaistui 2,5 milj. euroon. Erityisesti MTV3-kanavan mainosmyynti kasvoi merkittävästi.

Business Information Groupin liikevaihto kasvoi 6 %. BIG:n liikevoitto jäi pää­osin syksyllä 2004 ilmestymisensä aloittaneen Presso-viikkosanomalehden kulujen johdosta 0,5 milj. euroa vertailujaksoa alhaisemmaksi ja se oli 0,7 milj. euroa. Presson ohella Lehdentekijät-ryhmä kasvoi voimakkaasti.

Mediapalvelut-divisioonassa luokiteltujen markkinapaikkojen liikevaihdon kasvu jatkui edelleen vahvana ja niiden yhteenlaskettu liikevoitto on positiivinen.

Broadcasting-divisioonan myynti toteutui 26.4.2005 tammikuussa 2005 julkistetun ehdotuksen mukaisesti. Broadcasting-divisioonan divestointi ja siihen liittyvät rakennejärjestelyt ovat edenneet muutoinkin tammikuussa julkistettujen suunni­telmien mukaan.