Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen arvioi paikallisradiotoiminnan 20-vuotisjuhlaseminaarissa paikallisradiotoiminnan rikastuttaneen ja monipuolistaneen Suomen viestintätarjontaa. Paikallisradiot ovat pakottaneet Yleisradion kehittymään ja ja lisäämään erityisesti paikallista ohjelmatarjontaa ja nuorille suunnattua ohjelmistoa.

Kaupallisten radioiden toimilupakausi päättyy ensi vuoden lopussa. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan uutta toimilupakierrosta. Osana valmistelua ministeriö on käynnistänyt keskustelun toimilupapolitiikan suuntaviivoista.

Viime vuonna valmistui työryhmän esitys paikallisradiotoimintaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Esitykset kiristäisivät toimilupasääntelyä. Taajuuksien myöntäminen on tarkoitus säilyttää harkinnanvaraisena ja päätöksenteko valtioneuvostotasolla.

“Säännöksiä ei voi kiertää toimijoiden välisin myynti-, osto- tai muin järjestelyin. Tämä on jatkossakin hallituksen viestintäpoliittinen lähtökohta kaupallisen radiotoiminnan sääntelyssä”, Luhtanen painotti.

Tulevalla lupakierroksella liikenne- ja viestintäministeriö odottaa hakijoilta uusia ajatuksia ja luovuutta. “Suomi on monilla viestinnän alueella eturivin maita. Miksi emme voisi olla sitä myös tulevaisuuden radion kehittämisessä”, Luhtanen kysyi.

Viestintäministerin mielestä radion ei tarvitse muuttua köyhäksi sukulaiseksi digitaalisen median aikakautenakaan. Radion vahvuuksia ovat mobiilisuus, läheisyys, nopeus ja taloudellisuus. Ne yhdistyneinä suomalaiseen osaamiseen ovat vahvoja kilpailuetuja myös digiaikana.