Lehti siteraa Garnegie Corporationin perusteellista tutkimusta, jonka mukaan sanomalehti on kaikkein vähiten suosittu paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen uutisen lähteenä 18-34-vuotiaiden keskuudessa. He haluvat uutiset “on demand”, internetistä tai jonkin muun sähköisen median kautta. Keskimääräisen amerikkalaisen sanomalehden lukijan keski-ikä on 53 vuotta. Kuluneen 25 vuoden aikana, 30-39-vuotiaiden päivittäisten lehdenlukijoiden osuus on romahtanut 73 prosentista 30 prosenttiin.

Nuoret lukijat pitävät sanomalehtiä vähemmän luotettavina, ajankohtaisina ja viihteellisinä kuin lehden kilpailevia medioita. Raportti lisäksi ennakoi, että seuraavan kolmen vuoden kuluessa 39 prosenttia kaikista 18-34-vuotiaista amerikkalaisista lukevat uutiset internetistä, 14 prosenttia paikallisesta televisiosta ja 10 prosenttia kaapeli-TV:stä. Vain kahdeksan prosenttia lukee niitä enää sanomalehdistä.

Pressgazetten mukaan Kanadassa pidetyssä journalismin seminaarissa asiantuntijat olivat ennustaneet, että painetun sanomalehden lopullinen kuolinvuosi on 2041. Painakaa mieleenne!