Otavan Kirjasäätiö on jakanut 164300 euroa apurahoina kirjallista toimintaa varten. Lue saajien luettelo.

Apurahoja myönnettiin kaunokirjailijoille, lasten- ja nuortenkirjailijoille, tietokirjailijoille, oppikirjojen tekijöille, kääntäjille, kuvittajille ja toimittajille, yhteensä 120 henkilölle sekä yhdeksälle lukemisharrastusta edistävälle järjestölle ja projektille.

Apurahojen saajat:

Aaltonen Inga
Aho Elisabet
Ahosniemi Arno
Alanen Antti
Böök Netta
Castrén Paavo
Catani Johanna
Eräpuro Annika
Eskola Antti
Falck Ilkka
Frangen Simo
Hagelstam Katja
Hassinen Pirjo
Heikkinen Jyrki
Heikura Pasi
Hellman Åsa
Hicks Malcolm
Hirvisaari Laila
Holma Petteri
Hämeen-Anttila Virpi
Härkönen Anna-Leena
Härkönen Tarja
Itkonen Jukka
Joensuu Matti Yrjänä
Joffe Eleonora
Junkkari Kaija Maria
Junkkari Lari
Jänisniemi Laura
Jännes Hannu
Järstä Leena
Jääskeläinen Markus
Kaila Kaarina
Kallio Veikko
Kallioniemi Tuula
Karlström Sanna
Karttunen Hannu
Kolbe Laura
Korhonen Mauri
Kortelainen Anna
Kähkönen Sirpa
Laaksonen Heli
Lehtinen Tuija
Leppänen Keijo
Leskinen Terhi
Liikka Jyrki
Lindfors Marja
Lindgren Christian
Lindholm Juhani
Lindholm Maggie
Lukkari Matti
Luoto Santtu
Lustig Elina
Manninen Kirsti
Manninen Sanna
Maulavirta Markus
Mentu Tupu
Mesivaara Ari
Mikkelä Tiina
Mäkelä Hannu
Nilsson Anna
Nivala Leena
Nokela Leena
Nuotio Eppu
Nurmi Sebastian
Nurmi Visa
Paakkunainen Ulla
Pakkanen Outi
Palmgren Reidar
Parkkinen Malla
Parras Tytti
Pekkarinen Jussi
Pennanen Lea
Perttula Pirkko-Liisa
Piha Kirsi
Pikkujämsä Matti
Pitkänen Peikko
Pohjonen Juha
Polameri Seppo
Pyykkö Risto
Päkkilä Markku
Rajala Panu
Rask Regina
Rekiaro Ilkka
Romppainen Katariina
Royer-Rantala Tuula
Räisänen Petri
Saarenoja Anne
Saarinen Virpi
Saikko Pekka
Salama Hannu
Sallamo-Lavi Irmeli
Salminen Hellevi
Salokannel Juhani
Schuurman Nora
Seppovaara Juhani
Seppänen Juhani
Sillanpää Silja
Sinivirta Jukka
Snellman Anja
Suhola Aino
Suni Annikki
Suomi Juhani
Susiluoto Saila
Taipale Ari
Tamminen Petri
Tarkka Hanna
Tarkka Pekka
Tempakka Tiia
Terho Ilkka
Teräs Mila
Tiitta Allan
Turtola Martti
Tuuri Antti
Uusi-Hallila Tuula
Vahtera Antti
Vahtola Jouko
Vimma Tuomas
Westö Kjell
Öhrnberg Kaj

Pentti Haanpään Seura
IBBY Finland
Kiiltomato.net
Kustavin kirjallisuusyhdistys
Lahden kansainvälinen
kirjailijakokous
Lahden runomaraton ry
Nuoren Voiman Liitto ry
Suomalainen sanomalehtimies-
liitto ry
Suomen Nuorisokirjallisuuden
Instituutti