Dagmarin toiminta on ollut vakaata: liikevaihto on polkenut käytännössä paikallaan ja myyntikate parantunut 1,5 %. Ripein kasvuvauhti on ollut OMD Finlandilla, jonka liikevaihto on kasvanut vuoden aikana 26,2%. Kasvu näkyy myyntikatteessa 11% parannuksena.

Myyntikateprosentit vaihtelevat 6,35% ja 4,37% välillä. Kannattavinta toiminta on Dagmarilla. Yli kuuden prosentin myyntikatteeseen pääsee myös OMD Finland.

Mediatoimistojen myyntikate muodostuu tutkimus-, mediasuunnittelu- ja konsultointityöstä sekä mainostajasopimuksiin liittyvistä palvelupalkkioista.

Toimisto lv 2004 lv 2003 muutos % myyntikate 04 myyntikate 03 muutos % henkilöstö
Dagmar Oy (* 159194 158201 0,6 % 10101 9955 1,5 % 121
OMD Finland Group 115883 91797 26,2 % 7035 6335 11,0 % 88
Aegis Media Finland Oy 109114 103670 5,3 % 5426 5052 7,4 % 52
Carat Finland Oy 86380 83478 3,5 % 4433 4169 6,3 % 43
Vizeum Oy 22734 20192 12,6 % 993 883 12,5 % 9
Pool Media International Oy 69502 68025 2,2 % 3214 3093 3,9 % 33
MediaCom Oy (** 56481 54831 3,0 % 3005 2880 4,4 % 24
Mediaedge:cia Oy 20922 18342 14,1 % 1035 937 10,5 % 9

Valuutta ´000 Euroa.

*) Dagmar Oy tilikausittain 1.9.-31.8. liikevaihto 2004: 152049 ja liikevaihto 2003: 155480

**) Mediacom Oy tilikausittain 1.9.-31.8. liikevaihto 2004: 55720 ja liikevaihto 2003: 52174

MindShare ei julkista maakohtaisia lukuja vuonna 2004.