Suomalaisista 15 prosenttia on kopioinut luvatta Internetiin laitettuja musiikkia, elokuvia tai tietokonepelejä ja 13 % on tuonut
piraattitallenteina ulkomailta, Suomeen Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ilmoittaa. Internetin p2p-vertaisverkoissa on jatkuvasti laittomasti jaossa keskimäärin 760 miljoonaa musiikkitiedostoa ja koko Internetissä kaiken kaikkiaan 870 miljoonaa.

Yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa, että 15 % käyttäjistä
jakaa 75 % kaikesta luvattomasta aineistosta (lähde: NPD Music,
toukokuu 2003).Kesäkuussa 2004 tehdyn tutkimuksen perusteella Suomessa oli tuolloin 52.000 vertaisverkkojen käyttäjää (lähde: eironfi.com).

Musiikin kotikopioinnissa suomalaisten kuluttajien yleisin
lähde vuonna 2004 oli Internet. Vuotta aiemmin yleisin kopiolähde oli vielä alkuperäinen CD-levy (lähde: Teoston hyvitysmaksuyksikkö, Otantatutkimus Oy, joulukuu 2004).

Laiton musiikkitiedostojen jakaminen on merkittävin tekijä
levymyynnin globaalille 22 % laskulle viidessä vuodessa.

Äänitealan tuotoista keskimäärin 15 % sijoitetaan uusien artistien ja musiikin esilletuomiseen – korkeammat tuotekehittelykustannukset kuin useimmilla teollisuuden aloilla ja
samaa tasoa kuin lääketeollisuudella.

53 %Internet käyttäjistä on sitä mieltä, että vertaisverkko-ohjelmien operaattoreiden ja omistajien tulisi olla
vastuussa ohjelmilla harjoitettavasta piratismista (lähde: US internet research project Pew, maaliskuu 2005).

Äänitekaupan myynnin arvo on laskenut viimeisen viiden vuoden
aikana: Saksassa 50 %, Tanskassa 43 %, Hollannissa 35 %, Italiassa 24%, Itävallassa 30 % ja Suomessa 18 %.

Suomen äänitemyynnissä kotimaisen musiikin osuus vuonna 2004
oli 56 %, Euroopan huippuluokkaa.

Kolmansien osapuolten tutkimukset tiedostojen jakamisen vaikutuksista

Arvioidut tappiot levyteollisuudelle jopa 2.1 miljardia
dollaria vuonna 2004 (Informa Media Group, syyskuu 2004)

Kaikki merkittävät riippumattomat tutkimukset (Forrester,
Enders, Impact) osoittavat, että luvaton tiedostojen jako vähentää
ihmisten levyostoksia. Tuoreimman Forresterin tutkimuksen (8/2004) mukaan musiikkia Internetistä imuroineesta 36 % ostaa imuroinnin seurauksena vähemmän äänitteitä kuin aikaisemmin, verrattuna 10 %, joka ilmoittaa lisänneensä ääniteostojaan.

Kesäkuussa 2004 tehdyn tutkimuksen perusteella suomalaisten
vertaisverkkokäyttäjien lailliselle kaupalle aiheuttamat tappiot
vuosittain 800.000 CD-levyä, 340.000 elokuvaa ja 430.000
tietokonepeliä (lähde: eironfi.com)

Äänitealan toimenpiteet ja niiden vaikutukset laittomaan tiedostojen jakoon

12.4.2005 oikeustoiminen kokonaismäärä USA:n
ulkopuolella on 1.652. Kaiken kaikkiaan oikeustoimien määrä
maailmanlaajuisesti on nyt 11.552.

Luvattomien musiikkitiedostojen määrä Internetissä on
laskenut 1,1 miljardista (maaliskuu 2003) 870 miljoonaan (tammikuu 2005), laskua yli 20 %.

Vertaisverkoissa luvatta musiikkia jakaville on lähetetty
vertaisverkkojen omaa viestintätekniikkaa käyttäen varoitustekstejä toiminnan laittomuudesta. USA:n ulkopuolella näitä viestejä on lähetetty 10 maassa yhteensä yli 12 miljoonaan kappaletta. Suomessa viestejä on lähetetty tuhansia, tammikuusta 2005 lukien.

Kaikkein suosituimman vertaisverkko-ohjelman KaZaan
käyttäjämäärät ovat tipahtaneet 45 % maaliskuuta 2003 lukien; 4,2 miljoonasta 2,3 miljoonaan.

Saksassa Internetistä imuroitujen musiikkitiedostojen
lukumäärä laski vuodessa 602 miljoonasta 382 miljoonaan, laskua 35 %.

KaZaan käyttäjiä on siirtynyt muihin vertaisverkko-ohjelmiin
kuten eDonkey/eMule, Gnutella (Bearshare), WinMx, OpenNap, BitTorrent and DirectConnect.

Suomen ensimmäinen vertaisverkkojen luvatonta musiikin
jakamista koskeva tuomio on vuodelta 2001. Jyväskylän käräjäoikeus tuomitsi 25-vuotiaan opiskelijan tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoihin ja maksamaan oikeudenhaltijoille korvauksia yhteensä 32.000 mk.
Opiskelija oli kopioinut tekijänoikeuslain vastaisesti tietokoneensa
kovalevylle 150 musiikkikappaletta ja jakanut niitä CuteMX-nimisessä ohjelmassa. Kappaletta kohden tekijänoikeuskorvauksen suuruudeksi oikeus määräsi n. 22 .

Tietoisuudesta ja asenteista tiedostojen jakamiseen

Suomalaisista 71 % tietää musiikkitiedostojen jakamisen ilman
oikeudenhaltijoiden lupaa olevan laitonta. Laillisena toimintaa piti 14 % ja 15 % vastaajista ei osannut sanoa käsitystään asiasta.
Ikäluokassa 25 – 34 tietoisuus toiminnan laittomuudesta 82 % (TTVK ry, Taloustutkimus Oy, helmikuu 2005).

Suomalaisista kuluttajista vain 17 % hyväksyy Internetiin
luvatta jakoon laitetun musiikin, elokuvien ja tietokonepelien
imuroinnin (Taloustutkimus Oy, syyskuu 2004).

Euroopassa tietoisuus toiminnan laittomuudesta on 70 %.
Yhdysvalloissa tietoisuus nousi 37 %:sta 64 % vuoden sisällä
(3/2003-2/2004). Oikeustoimet ovat lisänneet yleistä tietoisuutta
toiminnan laittomuudesta.

Puolet (53 %) Euroopassa (neljä maata mukana) kyselyyn
vastanneista oli sitä mieltä, että riski mahdollista oikeustoimista
ja seurauksista saa ihmiset vähentämään tai lopettamaan luvattoman musiikkitiedostojen jakamisen.

Kysyttäessä suomalaisilta vertaisverkkojen käyttäjiltä,
mikä saisi heidät lopettamaan laittoman toiminnan, 51 % vastaajista ilmoitti vastaukseksi operaattorin toimesta tapahtuvan Internetyhteyden katkaisemisen ja 57 % poliisin puuttumisen asiaan (eironfi.com).

Laillinen online -musiikkikauppa Suomessa

Suomessa toimii tällä hetkellä jo useita laillisia musiikin
online -myyntiin keskittyneitä verkkopalveluita. Näitä ovat:

-Biisi.fi osoitteessa: www.biisi.fi
-iTunes Finland osoitteessa: http://www.apple.com/fi/itunes/
-Laturi osoitteessa : www.laturi.fi
-MSN Music Club Finland www.msn.fi
-StreamMan osoitteessa: www.sonera.fi/streamman
-Pepsi MaxMusic osoitteessa: www.maxmusic.fi
-NetAnttila osoitteessa: http://download.netanttila.com