Seikku astuu kotimaan teollisuudesta vastaavan HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtajan tehtävään 1.9.2005. Koko HK Ruokatalo Group -konsernin johtoon hän nousee 1.4.2006, jolloin nykyinen konsernijohtaja, vuorineuvos Simo Palokangas siirtyy eläkkeelle.

HK Ruokatalo Groupin hallitus katsoo, että henkilökohtaisella osaamisellaan ja kyvyillään Seikku täydentää erinomaisesti yhtiössä olevaa tietämystä kuluttajien ruokatottumuksista ja tarpeista. Lisäksi hän on aikaisemmissa tehtävissään kerännyt kansainvälistä kokemusta, mikä on tarpeen HK Ruokatalon kansainvälisen toiminnan edelleen kasvaessa.

Kai Seikku on syntynyt 1965 ja hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Edeltäjänsä Simo Palokankaan tavoin hän tulee ottamaan johdettavakseen myös LSO Osuuskunnan. Seikku on Turo Tailorin, Trainershousen ja Broadcastersin hallitusten jäsen.