Mediamainontaan suunnittelu- ja tuotantokustannuksineen käytettiin 1317 miljoonaa euroa. Panostus oli 5,7 prosenttia edellisvuotta suurempi. Mediamainonnan osuus markkinointiviestinnästä oli 50,5 prosenttia. Suoramainontaan käytettiin 511 miljoonaa euroa. Summa on 1,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2003. Osoitteeton suoramainonta kasvoi, samoin myös osoitteellinen suoramainonta. Suoramainonnan osuus markkinointiviestinnästä oli 19,6 prosenttia.

Menekinedistämisen toimenpiteisiin yritykset käyttivät 781miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,2 prosenttia. Yritysten panostukset tapahtumamarkkinointiin ja messuihin kasvoivat ja myös satsaukset myymälämainontaan lisääntyivät. Hakemistoihin ja sponsorointiin suunnatut markkinointirahat vastaavasti vähenivät. Menekinedistämistoimenpiteiden osuus markkinointiviestinnästä oli 29,9 prosenttia. Nyt julkistettava tutkimus on jatkoa tammikuussa 2005 julkistetulle mediamainonnan selvitykselle.