Tarkastettuja lehtiä on lähes 400 ja ne edustavat kattavasti tärkeimpiä lehtiä ja suurimpia kustantajia. Aikakauslehdistä 53 prosentilla ja sanomalehdistä 40 prosentilla ovat levikit kasvaneet edellisen vuoteen verrattuna.

-Lehtien LT-levikit ovat ainoa kansainvälinen ja tarkka mediaa kuvaava luku, sanoo Levikintarkastus Oy:n toimitusjohtaja Ullamaija Arasto. LT-levikki kertoo, kuinka moni on keskimäärin maksanut yhdestä lehdestä tai kuinka moni on saanut sen jäsenyyden tai rekisteröidyn asiakkuuden perusteella.

Aikakauslehdillä levikkikappaleita yli 15 miljoonaa

Levikkinsä tarkastaneista tilattavista aikakauslehdistä suurimmat ovat Aku Ankka (300 908), ET- lehti (265 326), 7 päivää (263 117), Apu (240 608), Seura (226 804) ja Valitut Palat (221 205). Näiden lehtien suuruusjärjestys on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Aku Ankkaa lukuun ottamatta lehdet kuuluvat perhe- ja yleisaikakauslehtiryhmään, jonka kokonaislevikki laski 0,9 prosenttia, huolimatta siitä, että Katso (+ 11,5 %) ja OHO! (+14,0 %) jatkoivat viimevuotista levikkien kasvuaan.

Aikakauslehtien kasvu maltillista

Asiakaslehdet ovat lehtiä, joiden levikit perustuvat rekisteröityyn
asiakkuuteen. Tämän ryhmän lehtien levikit ovat suuruudeltaan tilaston kärjessä, vaikka tarkastettujen asiakaslehtien yhteislevikki laskikin 7,1 prosenttia. Lasku johtui lähinnä Suomen suurimpien lehtien Pirkan (1 370 569) ja Matkaviestin (1 339 347) levikkien laskuista.

Aikakauslehtiryhmistä kasvua oli eniten sarjakuvalehdillä,
potilasjärjestölehdillä sekä harrastelehdillä. Näissä kaikissa ryhmissä oli enemmän niitä lehtiä, joiden levikit kasvoivat kuin laskivat. Myös sellaisten suurten lehtiryhmien kuin ammattilehtien, naisten yleislehtien ja naisten erikoislehtien yhteen lasketut levikit kasvoivat. Näiden ryhmien suurimmat lehdet olivat Kunta ja Me (211 372), Kotivinkki (183 674) ja Hyvä Terveys (110 148). Maa- ja metsätalouslehtiryhmään kuuluvilla oli sen sijaan kaikilla levikin
laskua.

Suurimmat prosentuaaliset levikin kasvut olivat Aku Ankan kuukauden sarjisextralla (+20,8 %), Me/Ykkösbonus-lehdellä (+20,7 %) ja Kuntalehdellä (+20,3 %). Kappalemäärissä mitattuna eniten kasvua oli puolestaan Me/Ykkösbonus-lehdellä, Yhteishyvällä ja TM Rakennusmaailmalla. Kaikkiaan vuonna 2004 aikakauslehtien levikkien kasvut olivat edellistä vuotta maltillisempia.

Tarkastetuista aikakauslehdistä irtonumeroina myytyjä lehtiä oli eniten 7 päiväälehdellä, Hymyllä, Kotivinkillä, Cosmopolitanilla, Trendillä ja Witch-lehdellä. Näillä kaikilla irtonumeromyynti oli yli 20 000 kappaletta, 7 päivää-lehdellä jopa yli 35 000 kappaletta. Nyt tarkastettujen 189 aikakauslehden kokonaisvolyymi (ilmestymiskerrat kertaa LTlevikki) on 230 765 795 kappaletta.

-Kansainvälisesti tarkasteltuna on erityisen merkittävää, että
väestömäärämme huomioiden aikakauslehtien kokonaislevikki on yli 15 miljoonaa kappaletta, ja että meillä on kolme yli miljoonan levikin aikakauslehteä. Selvänä osoituksena lukijoiden mielenkiinnon lisääntymisestä aikakauslehtiin on se, että kymmenen eniten levikkiään kasvattaneen lehden muutos on yli 300 000 kappaletta. Näihin lukuihin voidaan olla erittäin tyytyväisiä, toteaa Aikakauslehtien Liiton toimitusjohtaja Matti Ahtomies.

Taloussanomat kirinyt

Sanomalehdistä levikeiltään suurimmat ovat Helsingin Sanomat (434 472), Ilta- Sanomat (201 281), Aamulehti (136 726), Iltalehti (130 371), Turun Sanomat (111 299), Maaseudun Tulevaisuus (82 080), Kaleva (81 938), Kauppalehti (81 737), Keskisuomalainen (75 852) ja Savon Sanomat (60 974). Sanomalehtien suuruusjärjestys on pysynyt samana vuoden 2003 levikkeihin verrattuna.

Lukumääräisesti eniten levikkiään kasvattivat Iltalehti (+9 104),
Taloussanomat (+4 445) ja Ilta-Sanomat (+2 588). Iltalehti kasvatti levikkiä paitsi peruslehden, myös erityisesti Iltalehden Viikonvaihteen osalta. Ilta-Sanomat myi puolestaan peruslehden yhteydessä erikseen maksettavia liitteitä. Ilta-Sanomat olikin sanomalehdistä irtonumeromyynnin kärjessä. Muita irtonumeroina paljon myytäviä sanomalehtiä olivat irtonumerosanomalehtien lisäksi Helsingin Sanomatja Hevosurheilu.

Vihreä lanka kasvoi eniten

Prosentuaalisesti eniten levikkejään kasvattivat Vihreä Lanka (+29,4 %), Kyrönmaalehti (+26,1 %), Karjalan maa (+21,3 %), Suomenmaa (valtakunnallinen) (+13,4 %). Ilmestymistiheyden mukaan tarkasteltuna positiivista levikkikehitystä oli kuusi-, viisija neljäpäiväisillä sanomalehdillä. Poliittisten lehtien isojen kasvujen taustalla oli vaalivuosi, jolloin lehtien levikkejä ovat nostaneet mm. suuret joukkoirtonumeromäärät.

Muillakin sanomalehtiryhmillä levikkimuutokset olivat pieniä. Kokonaisuutena sanomalehtien kasvu kääntyi pieneksi plussaksi (+0,2 %), koska viime vuotta useamman seitsemänpäiväisen sanomalehden levikki kasvoi ja myös irtonumerosanomalehtien kasvu vaikutti kokonaislevikkiin.

Tarkastettujen 183 sanomalehden kokonaisvolyymi (ilmestymiskerrat kertaa LTlevikki) on kaikkiaan 842 661 315 kappaletta.

Täydelliset levikkitilastot löytyvät www.levikintarkastus.fi