Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n mukaan mainonnan suunnittelun toimialan myyntikate laski viime vuonna seitsemän prosenttia. Myynti tippui jo kolmantena vuonna peräkkäin. Suurista eniten menetti myyntiään Euro RSCG Oy, noin 30 prosenttia. Viime vuoden tähti oli Bob Helsinki, joka kasvoi yli 55 prosenttia.

Toimistokohtaiset tilinpäätökset osoittavat, että alan sadasta suurimmasta toimistosta vain noin joka kolmas kasvatti liiketoimintansa volyymia edelliseen tilikauteen verrattuna. Toimistojen tapa toimia on kolmen vuoden aikana muuttunut: ydintoiminnot pidetäänn yritysten sisällä ja verkottumisen kautta hankitaan osa palveluista joko saman konsernin omistamista tai ulkopuolisista yrityksistä.

Samalla on syntynyt erikoistuneita yrityksiä, jotka tuottavat palveluja toisille erikoistuneille yrityksille. MTL:n nyt julkistamassa tilastossa on sekä mainostoimistoja, viestintätoimistoja, markkinointiviestintätoimistoja, mutta myös digitaaliseen viestintään, designiin tai vaikkapa tapahtumiin erikoistuneita toimistoja.

Mainostoimistot ymmärtävät yhteiskuntavastuunsa

Suomessa on runsaat 2000 mainostoimistoa. Sata suurinta mainostoimistoa työllistää yli puolet alalla toimivista henkilöistä eli runsaat 2000 henkilöä. Alan rakenne vastaa suomalaista muita osaamisintensiivisiä aloja eli suurin osa mainostoimistoista, noin 1900 yritystä, on 0,5-4 henkilön yrityksiä.

Mainostoimistot ovat ottaneet yhteiskunnallista vastuuta mainonnan – ja samalla suomalaisten yritysten – tulevaisuudesta. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:ään kuuluu 48 alan yritystä, jotka työllistävät yli 1300 henkilöä. Nämä yritykset panostavat alan tilastointiin, koulutuksen kehittämiseen, alan kansainvälistämiseen ja kantavat myös alan itsesääntelyn kehittämisen ja valvonnan kustannuksia.

MTL noudattaa kansainvälistä tapaa tilastoinnissa eli mainostoimistojen koko tilastoidaan edelleen vertailukelpoisesti siten, että yhteisenä mittarina käytetään myyntikatetta, joka on liikevaihto vähennettynä töihin liittyvillä ostoilla. Sadan suurimman mainostoimiston myyntikate vuonna 2004 oli yhteensä hieman yli 200 miljoonaa euroa.

Suuria konserneja ja noin 40 yli 20-henkilön yritystä

Mainostoimistokonserneista suurin on Salomaa-yhtiöt, jonka tilinpäätös oli 31.8.2004. Konsernin mainos- ja mediatoimistojen yhteenlaskettu myyntikate oli 45,526 miljoonaa euroa ja henkilökuntamäärä oli 586 henkilöä. Salomaa-yhtiöihin kuuluvat mediatoimistot Dagmar ja Mediacom sekä mainostoimisto Adsek. Konsernilukuihin sisältyy myös AS Grey Oy, jonka myyntikate oli 27,794 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa 320 henkilöä. Toimistot tunnetaan nimillä SEK&GREY, Grey Direct & Digital, Grey Pro, G2 Helsinki ja Creator-Grey.

Toiseksi suurin pääosin suomalaisomisteisista mainostoimistokonserneista oli Taivas, jonka myyntikate oli 12,900 miljoonaa euroa ja 105 henkilöä. Luvuissa on mukana Suomessa toimivat Taivas Mainos, Taivas Design, Taivas Ego, Taivas Kauppa, Circus ja Lehmusto & Co.

Yksi suurista mainostoimistokonserneista on PHS, johon kuuluvat TBWAPHS Helsinki, Stream Helsinki, TBWATango Helsinki ja TequilaPHS. PHS kuuluu kansainv‰liseen Omnicom-ketjuun, joten toimiston tilinpäätösluvuille ei ole vielä julkistuslupaa. PHS-ryhmässä työskentelee 138 henkilöä. Muita kansainvälisten tilinpäätösten julkistusaikatauluista riippuvaisia yksittäisiä toimistoja tai kokoluokaltaan pienempiä mainostoimistokonserneja ovat: Bates/Red Cell, DDB Helsinki, Lowe Group Finland, McCann Helsinki ja Young&Rubicam.

Suunnittelutoimistojen myyntikate on viime vuosina kehittynyt seuraavasti:

1996: +3,5%
1997:+18,3%
1998:+15,4%
1999:+2%
2000: +11%
2001:+1%
2002: -6%
2003: -10%
2004: – 7%

Kalenterivuosien muutos verrattuna edelliseen vuoteen, kattaa noin 100 suurinta mainostoimistoa.