Sanomalehtien Liiton teettämä lasten ja nuorten lehtikoulu
Juniorijournalisti on avattu verkossa. Pelimäisen sivuston tarkoituksena on tutustuttaa kouluikäiset lapset ja nuoret sanomalehden tekemiseen. Lehtikoulu perehdyttää kävijänsä erityisesti toimituksen työskentelytapoihin ja opastaa heidät itsekin tekemään lehteä.

Aluksi sivustossa tutustutaan kuvitteellisen lehtitalon työhön
vierailemalla toimituksen eri työpisteissä. Kussakin huoneessa täytyy tehdä toimitustyöhän liittyvä tehtävä, jonka jälkeen pääsee siirtymään seuraavaan toimipisteeseen.

Kun kaikki tehtävät on tehty, on suorittanut Juniorijournalistin tutkinnonja voi tulostaa itselleen diplomin.

Seuraavaksi pääsee siirtymään oman lehden tekemiseen. Sivustolla on työkaluja, joilla oman lehden tekeminen on mahdollista. Valmiit lehdet voi kukin tulostaa omalta tietokoneeltaan.

Sivustoa kehitettäessä tavoitteena on ollut, että se palvelee myös uusien opetussuunnitelmien edellyttämien mediataitojen opiskelussa.

Keskiviikkona julkistettu uusi Juniorijournalistin tutkinto on kehitetty versio aiemmasta sivustosta, joka on ollut kouluikäisten suosiossa. Juniorijournalistin tutkinto on tarkoitettu lähinnä nuorten omatoimiseen käyttöön.

Uuden sivuston ovat kehittäneet Sanomalehtien Liitto ja Zento ja se sijaitsee Opetushallituksen sivustolla
www.edu.fi/oppimateriaalit/juniorijournalisti