Aikakauslehtien Liiton Kansallisen Mediatutkimuksen yhteydessä teettämä tutkimus osoittaa, että aikakauslehtien miespuoliset lukijat palaavat valitsemiensa lehtien sivuille useammin kuin naiset. Mieslukijat palaavat aikakauslehtiinsä keskimäärin 2,7 kertaa, ja naiset 2,4 kertaa.

Erityisesti autoiluun, tietotekniikkaan, tieteeseen ja harrastukseen liittyvä lehti on sellainen, jota luetaan uudestaan useimmin.

Miehet lukevat Aku Ankkansa keskimäärin 8,7 kertaa. Näin usein palataan myös Pelit -lehteen. GTi-Magazine, Mikrobitti, Kippari, Mikrobitti ja Soundi ovat myös sellaisia lehtiä, joiden pariin hakeudutaan uudestaan yli viisi kertaa.

Lukeminen on monipuolista, sillä perhe- ja yleisaikakauslehdet, naisten erikoislehdet sekä yleislehdet ovat lasten- ja nuortenlehtien lisäksi lehtiryhmiä, joista naiset lukevat uudestaan kiinnostavia asioita. Aku Ankkaa naiset lukevat keskimäärin 6,3 kertaa. Suuri Käsityölehti sekä Demi luetaan yli viisi kertaa. Lähes yhtä usein palataan Vauva-lehden numeroihin.

Nuoret lukevat lehtiään useimmin

Nuorilla lukijoilla on entistä tiiviimpi side omiin lehtiinsä. Kun suomalaiset lukevat aikakauslehden keskimäärin 2,6 kertaa, niin nuorilla vastaava luku on keskimäärin 4,7. 12–24 -vuotiaiden aikakauslehtilukijoiden ryhmässä kuluvat Aku Ankan lisäksi erityisesti tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvät lehdet, joihin kuuluu muun muassa nuorten miesten suosima Pelit-lehti. Nuorten naisten käsissä Demi sekä Mix käyvät läpi useamman lukukerran.

Aku Ankalla 7,6 miljoonaa lukutapahtumaa

Aikakauslehtikontaktien määrä saadaan kertomalla lukijamäärä lehteen palaamisten määrällä. Pitkäikäisyys ja toistuvat kontaktit lukijaan ovat aikakauslehden ominaisuus, joita muilla medioilla ei ole. Aikakauslehtien saamat kontaktimäärät vaihtelevat lehtiryhmien sekä lukija- ja ikäryhmien mukaan selvästi.

Kaikkien aikakauslehtien osalta eniten kontakteja saa edelleen Aku Ankka (7,6 miljoonaa lukemistapahtumaa). Seuraaviksi suurimmat kontaktimäärät on Pirkalla (3,5 miljoonaa), 7 päivää -lehdellä (3,1 miljoonaa), Yhteishyvällä (2,6 miljoonaa) ja Tekniikan Maailmalla (2,5 miljoonaa). Aikakauslehtikontaktien määrä on kaikkien Kansallisessa Mediatutkimuksessa mukana olleiden lehtien osalta kasvanut yli 3 prosenttia. Tutkimuksessa mukana olevat 113 lehteä keräävät yhteensä lähes 90 miljoonaa aikakauslehtikontaktia.

TNS Gallup Oy:n Aikakauslehtien Liitolle tekemään tutkimukseen vastasi 12 500 yli 12-vuotiasta suomalaista.