Infor Consultin kertoo tiedotteessaan, että edunvalvonnassa ei enää ole joko kansallisia tai EU-asioita. Poliittisen päätöksenteon raja-aidat ovat kaatuneet Euroopassa. Siksi Euroopan unionissa on osattava toimia aiempaa aktiivisemmin jo asioiden valmisteluvaiheessa. Euroopan unionin päätöksenteon seuranta edellyttää erityisosaamista ja Bryssel-kontakteja.

Infor Consultingin toiminta Brysselissä painottuu komission, neuvoston ja parlamentin toiminnan seuraamiseen. EU-tasolla yhteysverkkojen rakentaminenkaan ei onnistu kuin paikan päällä. Yhdyshenkilö Brysselissä helpottaa myös merkittävästi tapaamisten ja tilaisuuksien järjestämisiä.

Infor Consultingin pysyvänä edustajana Brysselissä toimii asiantuntijakonsultti Petri Lahesmaa. Hän on työskennellyt jo viisi vuotta Brysselissä. Suurimman osan ajasta hän on avustanut europarlamentaarikkoja.

Infor Consulting Oy on viestintätoimisto, joka on erikoistunut tutkimukseen, vaikuttamiseen ja talousviestintään. Helsingin toimistossa työskentelee yhdeksän henkilöä. Infor Consulting kuuluu TAT-ryhmään.