Elina Melgin
Elina Melgin

Elina Melginillä on pitkä ja laaja kokemus yritys- ja yhteisöviestinnän eri asiantuntija- ja esimiestehtävistä. Hän siirtyy ProComiin Nokian yhtymäviestinnästä, jossa hän on vetänyt julkaisutoimintaan (Global Channels) erikoistunutta sisäisen viestinnän tiimiä vastuullaan sisällön tuottaminen ja jakelu sähköisiä ja painettuja kanavia pitkin Nokian omalle henkilöstölle ympäri maailman.

Ennen Nokiaa Elina Melgin toimi pitkään Taideteollisen korkeakoulun tiedotuspäällikkönä vastuullaan erityisesti ulkoinen viestintä ja sidosryhmäsuhteet. Hänellä on viestintäkokemusta myös viestintä- ja konsulttitoimistosta sekä julkisen sektorin järjestöstä. Hän on kirjoittanut runsaasti artikkeleja koti- ja ulkomaisiin aikakaus- ja päivälehtiin sekä toimittanut palkittuja lehtiä ja kirjoja.

“ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry., joka alansa vanhin järjestö Euroopassa, jatkaa vahvalla kasvu-uralla. Elina Melginillä on tässä keskeinen rooli nyt ja tulevaisuudessa”, sanoo ProComin puheenjohtaja Jukka-Pekka Vuori.

“Haluan kiittää Tiina Saloa, joka teki ProComissa erinomaista työtä koko reilut viisi vuotta kestäneen toimikautensa ajan. Yhdistyksen toiminta ja jäsenpalvelut ovat viidessä vuodessa kehittyneet entistä monipuolisiksi. Taloudellinen tilanne on vakaa ja jäsenmäärä on noussut ennätysmäisen korkeaksi. Voinkin hyvillä mielin kiittää Tiina Saloa kaikkien viestinnän ammattilaisten puolesta”, sanoo Vuori.