Maria Hirvijärvi
Maria Hirvijärvi
Ville Laihonen
Ville Laihonen

Graafiseksi suunnittelijaksi on nimitetty Maria Hirvijärvi. Hän on aikaisemmin toiminut Lahtinen & Mantereella AD-assistentin tehtävissä.

Graafiseksi suunnittelijaksi on nimitetty Ville Laihonen. Hänen toimenkuvanaan Lahtinen & Mantereella on aikaisemmin ollut AD-assistentin tehtävät.

Tarja Tapper
Tarja Tapper
Tero Perttula
Tero Perttula

Yhteysassistentiksi on nimitetty Tarja Tapper. Hän on aikaisemmin toiminut Lahtinen & Mantereella sihteerin tehtävissä.

Tuotanto-AD:ksi on nimitetty Tero Perttula. Hänen toimenkuvanaan Lahtinen & Mantereella on aikaisemmin ollut AD-assistentin tehtävät.