Maria Hirvijärvi

Ville Laihonen

Graafiseksi suunnittelijaksi on nimitetty Maria Hirvijärvi. Hän on aikaisemmin toiminut Lahtinen & Mantereella AD-assistentin tehtävissä.

Graafiseksi suunnittelijaksi on nimitetty Ville Laihonen. Hänen toimenkuvanaan Lahtinen & Mantereella on aikaisemmin ollut AD-assistentin tehtävät.


Tarja Tapper

Tero Perttula

Yhteysassistentiksi on nimitetty Tarja Tapper. Hän on aikaisemmin toiminut Lahtinen & Mantereella sihteerin tehtävissä.

Tuotanto-AD:ksi on nimitetty Tero Perttula. Hänen toimenkuvanaan Lahtinen & Mantereella on aikaisemmin ollut AD-assistentin tehtävät.