Brändimittari seuraa verkkomediaa, kerää osumat ja analysoi tulokset.

“Satsaukset brändin ja julkisuuden kehittämiseen ovat usein mittavia. Haluamme tarjota hyödyllisiä työkaluja tiedottajien ja viestijien käyttöön, jotta he voivat toimia jatkossakin tarkoituksen mukaisesti ja analysoida oman työnsa tuloksia”, kertoo Webnewsmonitorin toimitusjohtaja Jussi Vasala.

Vuosi käynnistynyt reippaasti

Webnewsmonitorin asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2005 aikana reippaasti. Palvelu on onnistunut saavuttamaan hyvän aseman markkinoilla järkevällä hinnoitelulla ja toimivalla tuotteella. “Uutisseuranta ei ole enää kallis ja kauaskantoinen strateginen ratkaisu vaan pikemminkin tiedotuksen ja viestinnän arkipäiväinen työkalu, jota käytetään juuri kulloiseenkin tarpeeseen”, Vasala jatkaa.

Verkkomediat ovat lukijamäärältään merkittävä mediaryhmä, jonka seuraaminen on erittäin tarpeellista. Tieto leviää nopeasti ja asioista kiinnostuneet lukevat laajasti artikkeleita medioiden perinteisten levikkialueiden ulkopuolelta. Oman lisänsä verkkomediaan tuovat näköislehdet, joissa julkaistaan sanasta sanaan sama sisältö kuin paperiversiossa. Verkkolehtien julkaisema aineisto onkin monin paikoin sisällöltään laajempaa kuin perinteinen printtimedia. Monet Suomen johtavista viestintäorganisaatioista ovat luopuneet jo kokonaan perinteisestä printtimedian seurannasta.