Jaakko Hämeen-Anttilan, syntynyt 1963, ansiot tieteellisen tiedon välittäjänä ja hänen yhteiskunnallinen aktiivisuutensa ovat korostuneet hänen lukuisissa televisio-, radio- ja sanomalehtihaastatteluissaan, joiden lukumäärä on vuosittain noussut toiselle sadalle. Hänen asiantuntemuksensa islamin ja islamilaisen ajattelun tulkkina on palvellut niin mediaa kuin suurta yleisöäkin aina Persianlahden sodan alkamisesta, Afganistanin sodan ja New Yorkin syyskuun 2001 iskujen kautta yhä jatkuviin Irakin tapahtumiin asti.

Hämeen-Anttila on kärsivällisesti ja kiihkottomasti selittänyt kulttuurieroja ja historiallisia taustoja ja näin auttanut suomalaisia sijoittamaan vaikeasti ymmärrettäviä asioita oikeisiin yhteyksiinsä. Hämeen-Anttilan tieteelliseen tietoon perustuva osallistuminen julkiseen keskusteluun on ollut kannustava esimerkki muille tutkijoille.

Paitsi yliopiston opettajana Hämeen-Anttila tunnetaan erityisesti klassista arabialaista kirjallisuutta käsittelevistä tutkimuksistaan kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Hänen tieteellinen pääteoksensa on Maqama, a History of a Genre. Wiesbaden 2002. Hämeen-Anttilan kirjallinen tuotanto sisältää käännöksiä arabian-, akkadin- ja persiankielisestä kirjallisuudesta, muun muassa Gilgamesh: kertomus ikuisen elämän etsimisestä 2003 sekä käännöksen Háfezin runoutta. Lisäksi hän on julkaissut monia muita teoksia, mm. Jumalasta juopuneet: Islamin mystiikan käsikirjan 2002, Koraanin suomennoksen 1995, Johdatuksen Koraaniin 1997, Islamin monimuotoisuus 1999 ja Islamin käsikirjan 2004.