Elokuvan ovat ohjanneet Kari Soveri ja Ville Suhonen, ja sen on tuottanut Soveri Wildlife Films Ltd. yhdessä YLE TV1:n kanssa.

Elokuvassa seurataan joutsenparin elämää syrjäisellä korpilammella.
Pienellä lammella vuosia asustaneiden laulujoutsenten elämä kulkee päivästä toiseen samoja ratoja. Vuodenajat vaihtuvat, ja samat rutiinit ja uhat toistuvat. Myös ihminen tekemisineen on osa ympäröivää luontoa.

Tapahtumat nähdään joutsenen näkökulmasta. Selittäviä puheosuuksia ei ole, vaan elokuva antaa mahdollisuuden eläytyä kokonaisvaltaisesti joutsenten rikkaaseen äänimaailmaan ja sitä täydentävään musiikkiin, joka on tätä elokuvaa varten sävelletty.

Albertissa 12.-20.3. järjestettyyn festivaaliin osallistui toista sataa
elokuvaa yli 20 maasta.