Mainostajien Liiton Sponsorointibarometrin mukaan
liiton keskimääräinen jäsenyritys kohdensi viime vuonna sponsorointikakustaan 62 prosenttia urheiluun, 15
prosenttia kulttuuriin ja 23 prosenttia muihin kohteisiin. Suhteet ovat pysyneet hyvin samanlaisina kolme vuotta. Mainostajat aikovat lisätä sponsorointiaan tänä vuonna.

Sponsorointia lisätään ensimmäistä kertaa vuoden 2001 jälkeen. Lähivuosina suurin kiinnostus suuntautuu yhteistyön lisäämiseen yhteiskunnallisten, sosiaalisten sekä koulutuksen ja kasvatuksen kohteiden kanssa. Kärkipäässä on myös TV:n, radion ja elokuvien
sponsorointi.

Urheilun vankka suosio sponsorointikohteena säilyi viime vuonna.
Tärkeimmät syyt sponsorointiin olivat yritystason maineenhallinta ja myynnin tukeminen.
-Yritykset uskovat nyt yhteiskunnallisten kohteiden tukemisen vaikuttavan positiivisesti yrityskuvan parantamiseen, toteaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski. Jopa urheilun osalta tullaan lisäämään yksinomaan nuorisolle suunnattuja sponsorointipanostuksia.

Sponsorointiaan kasvattavat yritykset aikovat lisätä panostuksiaan keskimäärin 16 prosenttia. Sponsorointiaan karsivat leikkaavat budjeteistaan keskimäärin 42 prosenttia. Toimialoista teollisuuden saldoluku oli -6, muilla aloilla sponsorointia lisätään.

Urheilujoukkueiden sponsorointi yleisintä

Urheilua jossain muodossa ilmoitti sponsoroineensa 89 prosenttia vastaajista. Vuotta aiemmin luku oli 90 prosenttia. Yksilöurheilua (40%) ja urheilutapahtumia (40%) suositumpaa oli joukkueiden sponsorointi (68%). Se oli kuitenkin laskenut eniten edellisestä
vuodesta. Uutena kohteena tämänkertaisessa tutkimuksessa kysyttiin nuorisoliikuntaa, jota ilmoitti tukeneensa 39 prosenttia.

Kulttuuria oli sponsoroinut 50 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin luku oli 53 prosenttia. Viidennes vastaajista oli tehnyt yhteistyötä taidelaitosten kanssa.

Tieteen sponsorointi oli noussut 14 prosenttiin. Noin neljännes oli sponsoroinutsosiaalisia ja koulutuskohteita. Yhteistyöhankkeita TV:n, radion ja elokuvien kanssa oli toteuttanut 11 prosenttia.

Sponsoroinnilla haetaan vaikutusta yrityksen maineeseen ja myyntiin

Sponsoroinnin tavoitteista ykköseksi nousi yritystason maineenhallinta, jonka mainitsi 45 prosenttia vastaajista. Lähes samalle tasolle kohosi myös myynnin tukeminen (42 %). Heti seuraavina olivat tuotteen tai palvelun tunnettuuden lisääminen (38%), niiden imagon kehittäminen (36%) ja sidosryhmien tavoittaminen (37%). Sisäinen markkinointi oli kahden tärkeimmän syyn joukossa seitsemällä prosentilla vastanneista.

Sopimuksiin keskimäärin 290.000 euroa

Mainostajien Liiton helmi-maaliskuussa 2005 tekemään Sponsorointibarometri 2005 -tutkimukseen vastasi 162 liiton jäsenyritystä. Kaikista vastanneista 64 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sponsorointia osana markkinointiviestintäänsä.
Tutkimukseen osallistuneet yritykset käyttivät sponsorointisopimuksiin keskimäärin noin 290 000 euroa ja sponsoroinnin hyödyntämiseen 153 000 euroa. Vastaajien mainosbudjetti oli keskimäärin 2,66 miljoona euroa. Toimialoista teollisuutta edusti 31%, kauppaa 27%, palvelualoja 27% ja moniala- tai muita yrityksiä 15%.