Suomen Psykologiliitto ja Edita Publishing Oy allekirjoittivat
syksyllä 2004 sopimuksen yhteisen PERSONA GRATA -julkaisusarjan perustamisesta. Sarjassa julkaistaan kirjoja, jotka edistävät henkistä hyvinvointia. Kotimaisten asiantuntijoiden
alkuperäisteosten lisäksi siinä julkaistaan myös käännösteoksia.

Sarjan kolme ensimmäistä kirjaa ilmestyvät huhtikuussa 2005.
Syksyllä 2005 uutuuskirjoja ilmestyy viisi. Sarjan syksyn uutuudet
käsittelevät muun muassa lasten kasvatusasioita, tunteiden johtamista työelämässä ja älykkyyttä.

-Aloite yhteisestä kirjasarjasta tehtiin Editasta. Liitossa
innostuttiin heti. Psykologiliiton oli helppo lähteä mukaan, koska
tämäntyyppiseen tietoon on selvästi tarvetta. Psykologiliiton rooli
julkaisuyhteistyössä on selkeä. Lähes kaikki suomalaiset psykologit kuuluvat liittoomme. Meillä on näkemys siitä, millaista osaamista ammattikunnassa on ja millaista osaamista tarvitaan. Liiton perustehtävä on edistää suomalaisten psykologien laajan osaamisen esille nostamista. Yhteinen kirjasarja edistää tämän tavoitteen saavuttamista erinomaisesti, kertoo Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Tuomo Tikkanen.

-Tavoitteenamme on julkaista päteviä käsikirjoja ja haastavia
näkökulmia avaavia uutuusteoksia, jotka toivottavasti herättävät
myös keskustelua, toteaa Edita Publishing Oy:n
yleistietokirjojen johtaja Jukka-Pekka Pietiäinen.

PERSONA GRATA <>sarjassa julkaistaan kirjoja psykologian keskeisiltä sovellusaloilta. Uusimpia suuntauksia edustaa eko ja
ympäristöpsykologia. Kirsi Salosen kirjoittama Mieli ja maisemat-teos on ensimmäinen suomalainen kokonaisteos eko- ja ympäristöpsykologiasta. Kirjassa kerrotaan, mitä eko- ja
ympäristöpsykologia on, miten niitä harjoitetaan ja millaista
hyötyä niistä voi olla ihmisille. Kirja julkistetaan 13.4.2005.

Sarjan toinen uutuuskirja on Henry Honkasen toimittama
Henkilöarviointi työelämässä. Siinä kuvataan, miten ja miksi
henkilöarviointeja ja psykologisia testejä tehdään, millaisia
menetelmiä käytetään ja mitä niiden avulla saadaan selville.
Kirjoittajat, joukossa vuoden psykologi Lilli Sundvik, ovat
organisaatiopsykologiaan perehtyneitä psykologeja. Kirjan
julkistamistilaisuus on 7.4.2005.

Huhtikuussa 2005 ilmestyy myös ruotsalaisten Anders Brobergin, Kjerstin Almqvistin ja Tomas Tjusin teos Kliininen lapsipsykologia. Siinä kootaan yhteen tärkeimmät lapsipsykologiset diagnoosit ja analysoidaan niiden käyttökelpoisuutta käytännön kliinisessä työssä.