Eniten YLE Teksti-TV:tä käyttävät 25-34-vuotiaat, joista 62 % katsoi YLE Teksti-TV:tä vähintään kerran päivässä. Myös vanhemmissa ikäryhmissä vähintään kerran päivässä YLE Teksti-TV:tä katsovien osuus on kasvanut. Sen sijaan nuorimpien, 15-24-vuotiaiden ikäryhmässä käyttö on hieman vähentynyt. Teksti-tv:tä käytetään pääasiassa tiedonhakuun. Viimeisimmät uutiset, niiden taustat sekä urheilutulokset ja ohjelmatiedot ovatkin YLE Teksti-TV:n seuratuinta antia.

YLEn internet-palvelujen käyttö myös kasvaa

Suomalaisten internetin käyttö on vuosi vuodelta kasvanut, vuonna 2004 jo 74 % suomalaisista käytti internetiä vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Nuorissa ja nuorissa aikuisissa netinkäyttäjiä on jo lähes 100 %. Sen sijaan vanhimmassa ikäryhmässä internetiä käyttää alle 20 % väestöstä. Varttuneempi väki kuitenkin ottaa nuorempia kiinni: internetin käyttö kasvaa eniten yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Naisista ja miehistä internetiä käyttää suurin piirtein yhtä suuri osa.

Internetin käytön yleistymisen myötä myös YLEn internetsivujen kävijämäärä on kasvanut selvästi: vuonna 2004 sivuilla vieraili keskimäärin 464 000 eri kävijää viikossa (vuonna 2003 YLEn sivuilla kävi vastaavasti keskimäärin 328 000 eri kävijää). Internetin käytössä näkyy samankaltaista kausivaihtelua kuin tv:n katselussa ja kesäisin internetin kävijämäärät laskevat talvesta. Isot uutistapahtumat, vaalit ja urheilutapahtumat lisäävät YLEn internetsivujen kävijämääriä. YLEn internetsivusto on tällä hetkellä kolmanneksi suosituin SiteCensus-kävijämäärämittauksessa (TNS- Gallup) mukana olevista suomalaisista internetsivustoista.